Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Allergologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De allergologie/klinische immunologie is een verrassend veelzijdig vak. Je werkt met jonge en oude patiënten, je ziet een groot aantal verschillende aandoeningen en na je opleiding kun je uitstekend terecht in een algemeen ziekenhuis, een academisch centrum of een zelfstandige behandelkliniek. Patiënten presenteren zich bij jou met verschillende allergische aandoeningen zoals anafylaxie door wespen, hooikoorts, ernstige geneesmiddelenallergie en urticaria. De anamnese is een van je belangrijkste tools. Samen met aanvullend laboratoriumonderzoek leidt dit meestal tot een goede diagnose. Daarmee kun je patiënten in veel gevallen goed helpen en genezen. Ook kun je mensen goed adviseren of instellen op medicijnen. Je ziet dus vaak nieuwe patiënten. Het vakgebied is een relatief jong aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde. Als internist-allergoloog ben je, gezien je immunologische kennis, een waardevolle toevoeging aan iedere maatschap.

In het opleidingsplan is ruimte voor het aanbrengen van persoonlijke accenten. De volgorde van de onderdelen van het programma wordt in overleg vastgesteld.
Bij aanstelling in het UMCG volgt de aios een uitgebreid introductieprogramma om het ziekenhuis en de afdeling te leren kennen.

Video

UMCG AIOS en Opleider Allergologie

Sollicitatie en contact

Ook basisartsen die nog niet in de opleiding zijn tot internist worden aangemoedigd om contact opnemen voor bijv. anios-schap om zo kennis te maken met de allergologie. Startdatum van de opleiding geschiedt in overleg.
 

Belangstelling? Neem contact op met de mevr. dr. J.N.G. Oude Elberink, opleider, telefoon (050) 361 29 45. Er is altijd de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken of een dag mee te lopen.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx