Differentiatiestage Algemeen Bewegen, Sport, Inspanning en Revalidatiegeneeskunde, UMCG

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage is een prachtkans om in het UMCG intensief kennis te maken met de Groningse aanpak van sport, bewegen en inspanning bij revalidatiepatiënten. De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG biedt je de gelegenheid om mee te draaien met het multispecialistische spreekuur waarin o.a. de revalidatiearts, de orthopeed, de inspanningsfysioloog, de sportfysiotherapeut en de sportarts samen patiënten zien en gezamenlijk een aanpak ontwikkelen. Daarnaast draai je actief mee in programma van testen en trainen en bewegingsstimulering:  daarbij wordt de vraag beantwoord: hoe kan de(ze)  patient fitter worden (en blijven) en daarmee sneller en beter revalideren en uiteindelijk participeren?

Daarnaast maak je kennis met het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling.De stage is een samenwerking van de de UMCG-afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Longgeneeskunde, Sportgeneeskunde, Orthopedie en het Centrum voor Bewegingswetenschappen.

Doelen van de stage
Je krijgt inzicht in:

 • de rol en mogelijkheden van de revalidatiearts op het gebied van sport, bewegen en revalidatiegeneeskunde
 • de meerwaarde van bewegen en sport voor revalidatiepatiënten
 • het belang van goede samenwerking met andere medisch specialismen
 • inspanningsfysiologische principes in algemene zin maar zeker ook inzicht in en kennis en expertise van inspanningsfysiologische principes die van toepassing zijn op revalidatiegeneskundige patienten:
  • hoe voer ik een maximaal test uit bij een revalidatiepatient, (bijvoorbeeld een cva-, dwarsleasie- of amputatie-patient)
  • hoe vertaal ik die uitkomsten naar een trainingsprogramma en
  • hoe evalueer ik dat?
 • de optimale manier om patienten te stimuleren en te motiveren om een actieve en gezonde leefstijl aan te nemen en te behouden
 • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport, bewegen, inspanning en revalidatie.

Ter illustratie: zie ook de bijgesloten video met het relaas van een patient die het test- en trainingstraject heeft doorlopen.

De afdeling ontwikkelde speciaal voor deze kennismakingsstage een globaal programma. Dat programma vullen we ongeveer 3 maanden voor het begin van je stage samen met jou verder in. We gebruiken daarvoor jouw interesse- en aandachtsgebieden en jouw leerdoelen. In het programma zijn enkele evaluatiemomenten opgenomen. We plannen 1 KKB per maand.

De stage duurt 2 tot 4 maanden. Dat kan ook in deeltijd, maar je bent wel minimaal 3 dagen per week in Groningen aan de slag.

Het programma voorziet in een kort introductieprogramma om de weg te leren kennen in het UMCG en in Beatrixoord (Haren).

Show-and-tell

De etalagestage is al door meerdere aiossen doorlopen. Om je een beeld te geven hoe het hen is bevallen, hierbij een testimonial van Ellen Borghuis. Ellen doorliep de etalagestage in het 4e jaar van haar opleiding tot revalidatiearts.

“Tijdens deze leuke etalagestage krijg je inzicht in de vele aspecten van revalidatie en sport voor zowel volwassenen als kinderen.  Zo leer je meer over de sportmogelijkheden voor patiënten met een chronische aandoening (zelf meesporten!), doe je ervaring op in diagnostiek en behandeling (conservatief, operatief) en het aansluitende revalidatietraject bij sportgerelateerde letsels en leer je meer over de rol van inspanningsfysiologie en maximaaltesten binnen de revalidatiegeneeskunde. Hierbij krijg je ook de mogelijkheid om zelf, onder supervisie, maximaaltesten uit te voeren. Voor iedereen met speciale interesse in sport en fitheid binnen de revalidatiegeneeskunde is dit een leuke, leerzame stage!”

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Revalidatie Friesland
Revalidatiecentrum Heliomare
Rijndam Revalidatie Rotterdam

Video

Bewegen en Sport: beter leven door bewegen

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een verdiepingsstage bij het Centrum voor Revalidatie UMCG, neem dan contact op met dr. Rienk Dekker, Chef de Policlinique Revalidatiegeneeskunde. t: 050 361 3638 of per email: r.dekker01@umcg.nl of met een van de aios Revalidatiegeneeskunde (bereikbaar via het algemene nummer: 050-3613660 of de telefooncentrale van het UMCG: 050-3616161).

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx