Differentiatiestage Gynaecologische Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kenmerkend voor deze stage is dat de etalageAIOS leert:
- De klinische besluitvorming rondom diagnostiek en behandeling van patiënten met (verdenking op) gynaecologische kanker en premaligniteiten
- Chirurgische uitvoering van gynaecologisch oncologische ingrepen die passen binnen het pallet van de gynaecoloog met een taakstelling oncologie.

Poliklinieken:
- Gynaecologische oncologie
- Wondpoli
- CIN / VIN poli

Organisatie van de opleiding
Denk aan:
- De tumorwerkgroep gynaecologische oncologie verleent integrale multidisciplinaire zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende disciplines: gynaecologische oncologie, radiotherapie, medische oncologie, pathologie, radiologie, urologie, chirurgie, medisch maatschappelijk werk.
- De tumorwerkgroep komt 4x per jaar bijeen en evalueert het eigen functioneren aan de hand van de jaarlijkse Quick scan.
- Er is een goed opleidingsklimaat dat jaarlijks wordt geëvalueerd mbv diverse kwaliteitsinstrumenten.
- Er is een actieve groep oncologen en er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden stage per 1 oktober 2011 (1 plek / jaar)
- Wij zoeken eAIOS aan het eind van de opleiding, die de eindtermen O&G gehaald hebben en zich vol enthousiasme willen differentiëren in de gynaecologische oncologie.
- eAIOS die de ambitie hebben om gynaecologisch oncoloog te worden wordt nadrukkelijk aangeraden voor deze functie te solliciteren. Zij zullen obv behaalde leerdoelen en bekwaamheden, vastgelegd in hun portfolio, na deze differentiatiestage in de toekomst mogelijk korting kunnen aanvragen voor de Subspecialisatie Gynaecologische Oncologie.
- Procedure: sollicitatiebrief met CV en  sturen naar het hoofd van de onderafdeling Gyn Oncologie UMCG Prof dr AGJ van der Zee
- Contactgegevens secretariaat : Mw. A Slotboom, 050-3613005 a.slotboom@og.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx