Differentiatiestage Familiaire Gynaecologische Tumoren

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kenmerkend voor deze stage is dat de eAIOS leert:
- De klinische genetische counseling van vrouwen met een familiaire belasting voor mamma- en/of ovariumcarcinoom en darm- en endometriumcarcinoom (Lynch syndroom)
- Kennis te nemen van DNA diagnostiek in het DNA lab van het UMCG
- Multidisciplinaire counseling van vrouwen met een erfelijke belasting voor mamma-/ovariumcarcinoom (of Lynch syndroom) op de polikliniek Familiaire Gynaecologische Tumoren UMCG
- Indicatiestelling en uitvoering van preventieve chirurgie bij vrouwen met een erfelijke belasting voor mamma-/ovariumcarcinoom (BRCA1/2 mutatie) en Lynch syndroom.
- Kennis te nemen van overwegingen en uitvoering van plastische chirurgische correcties na mamma ablatie
- Korte en lange termijn gevolgen van preventieve chirurgie

Deze stage is uniek
- vanwege het grote adherentiegebied (3.5 miljoen inwoners in NO Nederland) van het UMCG. Dit leidt tot een groot aantal verwijzingen uit de hele regio;
- omdat in het UMCG al sinds 1995 samengewerkt wordt op de Mamma- OvariumCarcinoom(MOC) poli door een multidisciplinair team van klinisch genetici, chirurgisch oncologen, gynaecologisch oncologen, plastische chirurgen, radiologen, psycholoog, patholoog en een epidemioloog ;
- omdat er door alle deelnemende specialisten met veel enthousiasme aan kennisdeling wordt gedaan;
- omdat sinds 2008 er gewerkt wordt met een zelf ontwikkeld elektronisch dossier, gecombineerd met elektronische briefverwerking en een daaraan gekoppelde database;
- omdat er op de MOC polikliek integrale zorg verleend wordt door een goed functionerende MOC-werkgroep met jarenlange ervaring in het competentiegericht opleiden van fellows en AIOS

 

 

Organisatie van de opleiding
- De MOC-werkgroep verleent integrale multidisciplinaire zorg aan vrouwen met een erfelijke aanleg voor gynaecologische kanker en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende disciplines: klinische genetica, gynaecologische oncologie, chirurgische oncologie, pathologie, radiologie, plastische chirurgie, psychologie, medisch maatschappelijk werk.
- Alle MOC-patiënten worden 2-wekelijks besproken door de MOC-werkgroep
- De MOC-werkgroep komt 4x per jaar bijeen en evalueert het eigen functioneren aan de hand van de jaarlijkse Quick scan, en doet aan kennisdeling.
- Er is een goed opleidingsklimaat binnen O&G dat jaarlijks wordt geëvalueerd mbv diverse kwaliteitsinstrumenten.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden stage per 1 oktober 2011 (1 plek / jaar)
- Wij vragen enthousiaste en ambitieuze eAIOS die de reguliere stage gynaecologie en oncologie hebben doorlopen en de eindtermen van de basisopleiding behaald hebben
- Procedure: sollicitatiebrief met CV,  sturen naar Mw Prof Dr MJE Mourits, Gynaecologische Oncologie UMCG
- Contactgegevens secretariaat : Mw.E. A. De Jong, 050-3613008 e.a.de.jong@og.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx