Differentiatiestage Patientveiligheid anno nu: Simulatie trainingen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onder de titel ‘patiëntveiligheid anno nu’ wordt u de mogelijkheid geboden om in 8-12 maanden uw expertise op het gebied van: simulatietrainingen en achtergronden enerzijds, en audit van perinatale sterfte anderzijds te ontwikkelen.
*Informatie met betrekking tot Simulatie vindt u in deze etalage. In de etalage Audit perinatale sterfte vindt u informatie over dit deel van de stage.

Het UMCG is een van de tien ‘perinatologische’ centra in Nederland en heeft een regionale spilfunctie t.a.v. hoog risico zwangeren. Dit vereist een goede afstemming t.a.v. communicatie, samenwerking, afspraken en verantwoordelijkheden.
De afdeling obstetrie onderschrijft de aanbevelingen van de stuurgroep in het rapport “Een goed begin”, waarin wordt gesteld dat er meer aandacht moet worden geschonken aan samenwerken. Veilige zorg betekent immers het vermijden van schade aan de vrouw en haar (ongeboren) kind als gevolg van geleverde zorg. Dat betekent: deskundig personeel maar ook een optimale communicatie en afstemming tussen professionals onderling. Dat wordt getoetst en getraind in de simulatietrainingen binnen het UMCG
De afdeling obstetrie in het UMCG heeft zich vanuit het speerpunt patiëntveiligheid ontwikkeld tot een expertise centrum en een van de voorlopers op het gebied van simulatietrainingen in de acute verloskunde.

Het UMCG beschikt over een van de meest geavanceerde Skills Centers van Europa, dat sinds 2008 in een nieuw gebouw huist, dat een compleet ziekenhuis nabootst. Daarnaast zijn er vanuit het team 3 perinatologen en 2 verloskundigen opgeleid tot deskundige simulatie instructors/- trainers.

Onderwijs en opleiden spelen een essentiële rol bij het verhogen van de patiëntveiligheid, ook voor afgestudeerde zorgprofessionals.
Simulatieonderwijs zowel individueel als in teams, heeft veel voordelen. Studenten, artsen en verpleegkundigen oefenen hun vaardigheden in de veilige setting van het skills center. En wie heeft geoefend voelt zich zekerder. Daarmee is het simulatieonderwijs een belangrijke schakel in het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

In het UMCG zijn  3 perinatologen werkzaam die als expertise simulatieonderwijs hebben. Ook zijn er 2 tweelijnsverloskundigen hierin getraind. Daarnaast is er een IC docente bij de obstetrische simulatietrainingen betrokken als projectleider van het kenniscentrum simulatieonderwijs en biedt zij organisatorische en didactische ondersteuning.

Sollicitatie en contact

De stage in het UMCG kan 4-6 mnd duren, en gecombineerd 8-12  maanden duren, afhankelijk van de wens van de AIOS.

Simulatietraining is een onderdeel dat apart maar bij voorkeur  in combinatie met de  etalage: ‘Audit  perinatale sterfte’ kan worden gevolgd onder de noemer ‘Patientveiligheid Anno NU!’

Startdatum in overleg.
Contact kan worden opgenomen met een van de opleiders:
Paul van den Berg Via telefoonsecretariaat 050 3613020 of .mail: p.p.van.den.berg@og.umcg.nl
Of perinatoloog Mariette Groenewout (m.groenewout@og.umcg.nl)

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx