Differentiatiestage Arm- en handrevalidatie

Duur: 
3 maanden
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een samenwerking van Revalidatiegeneeskunde UMCG (2 mnd) en De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht (1 mnd). In overleg is de stage uit te breiden tot 4 maanden.
In Groningen participeer je in de multispecialistische handenspreekuren, de handartrosegroep en de polsscholing en leer je injectietherapie. Verder doe je mee met de spreekuren voor neurologische handproblemen. In Utrecht verdiep je je in amputaties en prothesiologie van de bovenste extremiteit, complexe handproblematiek, perifere zenuwletsels. In een ZBC doe je mee in de spreekuren. ZBC staat voor Zelfstandige Behandel Combinatie.

De aios Revalidatiegeneeskunde die in Groningen hun aanstelling hebben, doen gedurende 4 maanden een “Handenstage”. Het programma van deze specifieke arm- en handrevalidatie-stage is globaal dat programma. Eventueel kunnen er andere accenten gelegd worden, afhankelijk van jouw leerdoelen en wensen. Er is voldoende patiëntenaanbod voor een extra aios, naast de reguliere aios. Het voordeel van inschuiven in een bestaande stage is dat met veel onderdelen van de stage al jarenlang ervaring is opgedaan. Samenwerkingspartners zijn gewend aan aiossen die meedoen en meekijken en zijn hierover erg enthousiast. Het definitieve programma vullen we ongeveer 3 maanden voor het begin van je stage verder in. We gebruiken daarvoor jouw aandachtsgebieden en jouw leerdoelen. In het programma zijn enkele evaluatiemomenten opgenomen. We plannen 1 KKB per 3 weken.

De stage duurt in totaal 3 maanden, 2 maanden in Groningen en 1 in Utrecht. De stage kan desgewenst uitgebreid worden tot 4 maanden. De stage kan in deeltijd worden gedaan. Je bent minimaal 3-4 dagen per week in Groningen en in de Hoogstraat aan de slag.

Het programma voorziet in een kort introductieprogramma om de weg te leren kennen in het UMCG, in Beatrixoord (Haren) en in De Hoogstraat.

Hoe ga ik leren?

In Groningen doe je als aios veel mee met multispecialistische spreekuren. Hierbij werk je samen met plastisch chirurgen, traumachirurgen, orthopeden, reumatologen, radiologen, klinisch genetici en nog vele anderen. Het meedoen met deze spreekuren geeft je veel inzicht in de werkwijze, kennis en behandelmogelijkheden van de andere specialisten en wat je daar als revalidatiearts nog aan toe kunt voegen. Klinisch handelen, professionaliteit, samenwerking en organisatie zijn competenties waar je aan kunt werken.

In Utrecht neem je een kijkje in een ZBC en werk je in het team voor armamputaties. Ook neem je deel aan de behandelingen van patienten met complexe arm- en handletsels. Communicatie, klinisch handelen, maatschappelijk handelen en samenwerking zijn de competenties waar aandacht aan wordt besteed.

 

Show-and-tell

“De etalagestage in Groningen en Utrecht heeft voor mij naast een erg leuke tijd een grote meerwaarde opgeleverd vakinhoudelijk. Ik had als doel om in een toekomstige baan aandoeningen van de bovenste extremiteit als aandachtsgebied te ontwikkelen. Ik heb uitgebreid de kans gekregen om mij op dit gebied inhoudelijk flink te verbeteren over de volledige breedte van het aandachtsgebied. Bovendien heb ik ook mijn professionele competenties kunnen verbeteren.

Het programma was bijzonder gevarieerd. Het bestond uit onderwijs en zelfstandig bestuderen van anatomie na een snijzaalcursus. Maar ik heb vooral heel veel meegewerkt. Bijvoorbeeld op de poliklinieken van andere specialismen (orthopeden, plastisch chirurgen en traumachirurgen in verschillende klinieken) en op de afdeling en poli van een brandwondencentrum. Ik heb meegewerkt aan vele operaties en eigen spreekuren gedraaid. Ik heb, onder supervisie, zelfstandig multidisciplinaire teams aangestuurd en (onder begeleiding) andere aios begeleid en teambesprekingen geleid. Samen met paramedici heb ik patiënten beoordeeld en van deze paramedici geleerd wat zij aan behandelingsmogelijkheden in huis hebben. En ten slotte heb ik deelgenomen aan technische spreekuren, in de instrumentmakerij meegeholpen bij het vervaardigen van een prothese en het gehele traject van prothetisering gevolgd.

Het werken met zoveel verschillende mensen en zienswijzen in meerdere centra was intensief maar helemaal de moeite waard! Voor iedere aios een enorme aanrader!”

Samenwerkende instellingen

Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een Arm- en Handrevalidatie differentiatiestage bij het Centrum voor Revalidatie UMCG en De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, neem dan contact op met: Corry van der Sluis, revalidatiearts en hoogleraar arm- en handrevalidatie UMCG. t: 050 3613651 of e: c.k.van.der.sluis@umcg.nl of met Michael Brouwers, revalidatiearts De Hoogstraat, t: 030-2561294, e: m.brouwers@dehoogstraat.nl.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx