Jeugdpsychiatrie (dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Psychiaters in opleiding leren het vak van kinder- en jeugdpsychiater in al haar facetten kennen

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Aantrekkelijke opleidingsplek
Voor AIO's kunnen wij een aantrekkelijke opleidingsplek bieden, onder andere om onderstaande redenen:
• Triversum bestrijkt het hele aandachtsgebied: een mix van poliklinische, (dag)klinische  en crisis voorzieningen.
• Onze cliënten variëren van jonge kinderen tot jong volwassenen van 18 jaar en hun ouder(s).
• De (complexe) kinder- en jeugdproblematiek is zeer uiteenlopend en betreft ook cliënten met cognitieve beperkingen.
• U bent betrokken bij zowel diagnostiek, behandeling als crisisopname.
• Wij kunnen onze cliënten een grote diversiteit aan behandeling bieden, zoals vormen van psychotherapie, farmacotherapie, systeemtherapie, E-Health.
• Naast de klinische voorzieningen in Alkmaar beschikken we over meerdere poliklinieken in Noord-Holland. Vanuit het perspectief van cliëntpopulatie zijn er interessante regionale verschillen waar te nemen.
• We werken intensief samen met ketenpartners.
• U maakt altijd deel uit van een multi-disciplinair team. Klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, basis psychologen/orthopedagogen, spv’en, systeemtherapeuten en vaktherapeuten werken bij ons nauw met elkaar samen.
• Onze zorgvuldig samengestelde zorgprogramma’s bestaan uit behandelingen met aantoonbare evidenties.

Kennis en vaardigheden
Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stelt u in staat uw kennis te vergroten en vaardigheden op te doen. Bij het vastleggen van uw opleidingstraject houden wij uiteraard rekening met de opleidingseisen, maar ook met uw persoonlijke interesses.
• Wij beschikken over een uitgebreide kinder- en jeugdpsychiatrische staf, waardoor u gewaarborgd bent van supervisie door een ervaren deskundige collega.
• Dankzij onze multidisciplinaire teams en multi-methodische werkwijze bent u in staat uitgebreide kennis te verwerven en professionele vaardigheden op te doen.
• De integratie van diagnostiek en behandeling vanuit het medisch model staat bij ons centraal in de opleidingsplekken.

Hoogstaand onderwijs
Voor het technisch-theoretisch deel van de opleiding werken wij samen met het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie ‘de Bascule’ in Amsterdam/Duivendrecht.

Programma van de stage
Naast een fulltime aanstelling van twee jaar bieden wij u ook de mogelijkheid van een parttime stage van minimaal 32 uur per week. U heeft in beide gevallen één opleidingsdag per week. Tijdens uw opleiding vervult u een stage op een polikliniek, een jeugdkliniek en een kinder(dag)kliniek.
 

 

Duur stageDe opleidingsduur voor het aandachtsgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie is bij een fulltime aanstelling twee jaar. De meeste aios werken parttime (min. 32 uur).

Onderwijs
Er is een consortium onderwijs op de vrijdag en dit wordt samen met de Bascule verzorgd. Daarnaast heeft Triversum eenmaal per week een interne opleidingscyclus op de maandag, waaronder klinische presentaties en CAT.
Triversum heeft tevens een refereercyclus en bestaat de mogelijkheid voor congresbezoek.

Opleidingsklimaat
Informele binding tussen de aios wordt gefaciliteerd en gestimuleerd met als doel de cohesie onderling te bevorderen. Om het opleidingsklimaat te optimaliseren is er nauwe samenwerking van de opleidingsgroep, gemiddeld 15 Kinder- en Jeugdpsychiaters, met de aios. Het blijkt stimulerend te werken, de transparantie t.o.v. elkaar te bevorderen en heeft geleid tot verbeteringen in de opleiding. Het resulteert tevens in een soepele samenwerking en makkelijke afstemming in de dagelijkse zorg en m.b.t. (de overdracht van) de diensten.

 

Triversum, centrum voor KJP

Triversum helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Kijk voor de opleidingsmogelijkheden op website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Triversum, centrum voor KJP
Kees Boekestraat 5
1817EZ Alkmaar

tel.: 0725140400
website: https://www.triversum.nl/smartsite.shtml?id=LANWO