Klinische volwassenenpsychiatrie de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Duur: 
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tergooi is een groot algemeen ziekenhuis met locaties in Blaricum, Hilversum en Weesp. Het is een topklinische ziekenhuis  (met STZ aspiraties) met veel aandacht voor opleiding en patiëntenzorg. Gelegen midden in het lommerrijke Gooi vervult het een centrale rol in de zorg in deze regio.
Tergooi waarborgt  specialistische psychiatrische zorg voor patiënten en loopt daarin voorop in de regio door zijn specialisatie van evidence based psychiatrische zorg bij patienten met somatische comorbiditeit.

Alle facetten van de ziekenhuispsychiatrie komen in de stage naar voren en de AIOS zoekt samen met de opleidingsgroep naar een stage die bij zijn kennis- en interesseniveau aansluit.
 
De stage heeft een grote diversiteit  en biedt volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de AIOS in de ziekenhuispsychiatrie (Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD), afdeling psychiatrie en polikliniek) met de nadruk op de MPU.

De MPU bestaat uit acht bedden waar patienten worden opgenomen een een psychiatrische diagnose met comorbide somatische problematiek. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ernstige depressie met somatische comorbiditeit, een psychose als gevolg van dexametazongebruik of een tentamen suicide.

Tevens kan men ervaring opdoen met ECT, wat een belangrijke behandeling is op de afdeling en tevens kan worden geleerd in de opleiding tot psychiater.

Leerdoelen waar de AIOS aan kan werken zijn onderdeel van de ziekenhuispsychiatrie, neuropsychiatrische beelden, of andere leerdoelen die passen bij de interesses van de AIOS. De AIOS bepaalt in overleg met de opleidingsgroep hoe de stage wordt ingericht waarbij er wordt gedacht in mogelijkheden, niet in beperkingen.

De afdeling psychiatrie bevindt zich op locatie Blaricum van Tergooi. De Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) verricht consulten op zowel locatie Hilversum als locatie Blaricum.
De Afdeling Psychiatrie heeft een opnameafdeling met 24 bedden (met Medisch Psychiatrische Unit, MPU), een dagbehandeling, een actieve psychiatrisch consultatieve dienst  en een grote polikliniek met verschillende psychiatrische problematiek, met de nadruk op ziekenhuispsychiatrie en derhalve comorbide, somatische aandoeningen. De opname-afdeling is tevens een stageplaats voor co-assistenten.

Door de nauwe samenwerking met overige specialismen is er een breed aanbod aan patiënten met zowel somatische, neuropsychiatrische- als ook algemene psychiatrische problematiek.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact op nemen met Jeroen van Zanten, psychiater en opleider: E: jvanzanten@tergooi.nl of Dieneke Bloemkolk, psychiater en plaatsvervangend opleider E: dbloemkolk@tergooi.nl

Telefonisch bereikbaar via poli psychiatrie :  088-7531320 of stuur je sollicitatiebrief naar
Tergooi, locatie Blaricum
Afdeling Psychiatrie
Rijksstraatweg 1
1261 AN Blaricum

Tergooi, lokatie Hilversum

Niet alleen voor zorg kunt u in Tergooi terecht, ook opleiden is een kernactiviteit van Tergooi. Als opleidingsziekenhuis biedt Tergooi samen met preferente partners en opleidingsinstituten een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks kunnen groeien door wat ze leren en doen. De Tergooi Academie is het onderdeel van Tergooi dat zich hiermee bezighoudt. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Tergooi, lokatie Hilversum
Van Riebeeckweg 212
1213 XZ Hilversum

tel.: 035 539 18 35
website: https://www.tergooi.nl/index.php?page=5207