Ambulante volwassenenpsychiatrie Aandachtsgebied Algemene ziekenhuispsychiatrie, stage polikliniek

Duur: 
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tergooi is een groot algemeen ziekenhuis met locaties in Blaricum, Hilversum en Weesp. Het is een topklinische ziekenhuis (met STZ aspiraties) met veel aandacht voor opleiding en patiëntenzorg. Gelegen midden in het lommerrijke Gooi vervult het een centrale rol in de zorg in deze regio. Ter gooi waarborgt  specialistische psychiatrische zorg voor patiënten en loopt daarin voorop in de regio door specialisatie van hoogstaande psychiatrische zorg bij patienten met somatische comorbiditeit.

Alle facetten van de ziekenhuispsychiatrie komen in de stage naar voren en de AIOS zoekt samen met de opleidingsgroep naar een stage die bij zijn kennis- en interesseniveau aansluit.
 
De stage heeft een grote diversiteit  en biedt volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de AIOS in de ziekenhuispsychiatrie (Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD), MPU en polikliniek) met de nadruk op de polikliniek. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgebreid naar bijvoorbeeld de PCD of MPU en wordt aangemoedigd (op indicatie) de patiënten tijdens de polikliniek te vervolgen voor adequate evidence based behandeling. Waar de nadruk zal liggen op somatische comorbiditeit is er volop ruimte om bijvoorbeeld enkele psychotherapieen te starten of een bepaalde specialisatie van de polikliniek te starten (bijvoorbeeld cardiologie en psychiatrie, de POP poli of de huidige samenwerking met de oncologen verbreden.

Thema's waar de AIOS aan kan werken zijn ziekenhuispsychiatrie, neuropsychiatrische beelden of poliklinische werkzaamheden die passen bij de interesses van de AIOS. De AIOS bepaalt in overleg met de opleidingsgroep hoe de stage wordt ingericht waarbij er wordt gedacht in mogelijkheden, niet in beperkingen.


De afdeling psychiatrie bevindt zich op locatie Blaricum van Tergooi. De Psychiatrisch Consultatieve Dienst verricht consulten op zowel locatie Blaricum als locatie Hilversum.
De Afdeling Psychiatrie heeft een opnameafdeling met 24 bedden (met Medisch Psychiatrische Unit, MPU), een dagbehandeling, een actieve consultatieve dienst  en een grote polikliniek met verschillende psychiatrische problematiek, met de nadruk op ziekenhuispsychiatrie en derhalve comorbide, somatische aandoeningen. Op de klinische opnam-afdeling zijn ook stageplaatsen voor co-assistenten.

Door de nauwe samenwerking met overige specialismen is er een breed aanbod aan patiënten met zowel somatische, neuropsychiatrische- als ook algemene psychiatrische problematiek.

Sollicitatie en contact

Neem gerust contact met ons op.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jeroen van Zanten, psychiater en opleider, jvanzanten@tergooi.nl of Dieneke Bloemkolk, psychiater en plaatsvervangend opleider, dbloemkolk@tergooi.nl voor meer informatie of een vrijblijvend informatief gesprek.

 
Telefonisch bereikbaar via poli psychiatrie :  088-7531320 of stuur je sollicitatiebrief naar
Tergooi, locatie Blaricum
Afdeling Psychiatrie
Rijksstraatweg 1
1261 AN Blaricum

Postadres:
Postbus 10016
1201 DA Hilversum

Tergooi, lokatie Hilversum

Niet alleen voor zorg kunt u in Tergooi terecht, ook opleiden is een kernactiviteit van Tergooi. Als opleidingsziekenhuis biedt Tergooi samen met preferente partners en opleidingsinstituten een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks kunnen groeien door wat ze leren en doen. De Tergooi Academie is het onderdeel van Tergooi dat zich hiermee bezighoudt. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Tergooi, lokatie Hilversum
Van Riebeeckweg 212
1213 XZ Hilversum

tel.: 035 539 18 35
website: https://www.tergooi.nl/index.php?page=5207