Differentiatiestage Algemene neurologie

Duur: 
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tergooi is een groot (top 20) algemeen ziekenhuis met een prettige opleidingssfeer. De vakgroep neurologie heeft 2-3 opleidingsplaatsen voor deelstages algemene neurologie vanuit de OOR Utrecht die aansluit op het regionale opleidingsplan en het landelijke opleidingsplan NEURON2. Daarnaast wordt de keuze stage basis neurologie al jaren op een zeer positieve manier als etalage c.q. deelstage gevolgd door geriaters in opleiding die een stage algemene neurologie willen doen.

Verder werken er 3-5 anios, en zijn er co’s uit de drie omliggende universitaire ziekenhuizen, het AMC, VU Medisch Centrum en het UMC Utrecht. Onze opleiding wordt door assistenten en co’s zeer gewaardeerd; het co-schap neurologie van Tergooi is door co-assistenten van de Universiteit van Amsterdam meerdere malen uitgeroepen tot beste co-schap. De keuzestage wordt ingedeeld in overleg met jou, waarbij je desgewenst op veel (speciale) polikliniek kan worden ingeroosterd.

Als je een keuzestage basisneurologie volgt, draai je mee in het opleidingsrooster, met wekelijks diverse onderwijsbijeenkomsten, overleg met de neurochirurg (4 dagen/week aanwezig) en de neuroradiologen (drie werkzaam in Tergooiziekenhuizen). Indien de deelstage basisneurologie wordt gebruikt als keuzestage, is het meedraaien in de diensten mogelijk, afhankelijk van de doelstellingen bij de stage.

 

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
St. Antonius Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Neem contact op met de opleider (dr Jelle de Kruijk) of de waarnemend opleider (dr Jules Claus), of stuur een brief of email (jdekruijk@tergooi.nl).

Tergooi, lokatie Blaricum

Niet alleen voor zorg kunt u in Tergooi terecht, ook opleiden is een kernactiviteit van Tergooi. Als opleidingsziekenhuis biedt Tergooi samen met preferente partners en opleidingsinstituten een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks kunnen groeien door wat ze leren en doen. De Tergooi Academie is het onderdeel van Tergooi dat zich hiermee bezighoudt. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Amsterdam VUMC.