Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Forensische verslavingspsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tactus verslavingszorg biedt artsen in opleiding tot psychiater (AIOS) een opleidingsplek forensische verslavingspsychiatrie binnen het aandachtsgebied volwassenen psychiatrie. 

De opleiding forensische verslavingspsychiatrie vindt plaats op de Forensische Verslavings Kliniek (FVK) in Zutphen, waarbij klinische werkzaamheden gecombineerd worden met een deel polikliniek.
De FVK heeft als doelstelling het diagnosticeren en behandelen van patiënten met een psychiatrische stoornis, verslaving en een justitiële maatregel. Door middel van deze behandeling wordt getracht het risico op recidive van middelengebruik en delictgedrag te verkleinen, het psychiatrische toestandbeeld te optimaliseren, de coping vaardigheden te verbeteren en maatschappelijk herstel te bewerkstelligen.

De Forensische Verslavingskliniek heeft als doelstelling het diagnosticeren en behandelen van patiënten met een psychiatrische stoornis, verslaving en een justitiële maatregel. Door middel van deze behandeling wordt getracht het risico op recidive van middelengebruik en delictgedrag te verkleinen, het psychiatrische toestandbeeld te optimaliseren, de coping vaardigheden te verbeteren en maatschappelijk herstel te bewerkstelligen

Sollicitatie en contact

Interesse?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met J. van der Nagel, opleider (j.vandernagel@tactus.nl, 06-10435417) of met Anne-Marie van den Hoek, plaatsvervangend opleider (a.vandenhoek@tactus.nl, 06-51237537).

Tactus

Tactus streeft naar een bedrijfsvoering waarin ontwikkeling en leren een belangrijke plaats inneemt. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van trainingen waarbij je ontwikkeling zoveel mogelijk op de werkplek plaatsvindt. Bekijk onze site voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Tactus
Keulenstraat 3
7418 ET Deventer

tel.: 0570-500100
website: http://www.tactuswerkenleren.nl/