Volwassenpsychiatrie Keuze Aandachtsgebied Algemene en Ziekenhuispsychiatrie in St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

Aanvang: 
01-01-1996
Duur: 
6 maanden
9 maanden
12 maanden
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het St Antoniusziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis met locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Er zijn intensieve samenwerkingsrelaties met UMCU en de regionale ziekenhuizen in Tiel. De belangrijkste speerpunten zijn hartziekten en oncologie. Onze afdeling biedt op de locatie in Utrecht Leidsche Rijn poliklinische, dagklinische en klinische specialistische psychiatrische zorg voor patiënten en consultatieve psychiatrie op de locatie in Nieuwegein en loopt voorop in de regio door specialisatie van hoogstaande psychiatrische zorg bij patiënten met somatische comorbiditeit.

Alle facetten van de ziekenhuispsychiatrie komen in de stage naar voren en de AIOS zoekt samen met de opleidingsgroep naar een stage die bij zijn kennis- en interesseniveau aansluit. Er zijn supervisoren aanwezig in diverse psychotherapiestromingen, zoals psychiatrische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie, psychodynamische groepstherapie, interpersoonlijke psychotherapie.
 
De stage heeft een grote diversiteit en biedt volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de AIOS in de ziekenhuispsychiatrie in de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD), Medisch Psychiatrische Unit (MPU) en polikliniek met de nadruk op de PCD. Deze werkzaamheden worden uitgebreid naar bijvoorbeeld de polikliniek of MPU en wordt aangemoedigd (op indicatie) de patiënten die zijn gezien in de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) te vervolgen op de polikliniek of in de deeltijdbehandeling. We hebben een moeder-baby-unit en POP-poli gericht op alle peripuerperale psychopathologie met uitgebreide klinische en poliklinische voorzieningen. AIOS kunnen ook deelnemen op de polikliniek voor medische seksuologie.

Thema's waar de AIOS aan kan werken zijn ziekenhuispsychiatrie, neuropsychiatrische beelden, consultatieve dienst of poliklinische werkzaamheden die passen bij de interesses van de AIOS. De AIOS bepaalt in overleg met de opleidingsgroep hoe de stage wordt ingericht waarbij er wordt gedacht in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Show-and-tell

De stage ziekenhuispsychiatrie heeft me veel gebracht. Ik heb exotischere beelden gezien zoals katatonie bij lichamelijke aandoeningen, psychiatrische klachten bij sarcoïdose, systeemlupus, M. Parkinson, multiple sclerose en lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten. Maar ook zeer ernstige depressieve beelden, die volledig opklaarden, ook door psychotherapie. Mijn beeld van psychiatrische aandoeningen en hun prognoses is daardoor erg verrijkt. Tegelijkertijd was de begeleiding van mijn supervisoren uitgebreider dan ik de vorige jaren heb ervaren. Niet alleen in tijd, maar ook in betrokkenheid, benaderbaarheid maar ook in de aanpassing aan mijn fase van mijn opleiding tijdens het aandachtsgebied. Daarnaast heb ik van dichtbij mogen horen en zien hoe – vergeleken met een grote GGZ instelling – relatief kleine groep psychiaters bezig is met alle niet-patiënt gebonden elementen van het vak. De transparantie die daarbij aanwezig was, heeft me veel laten zien van dat nog onbekendere gedeelte van het beroep.

Zijn er dan ook minpunten? Om eerlijk te zijn moet ik moeite doen om ze te vinden. Ik denk dat het feit dat de groep psychiaters lang bij elkaar is er voor gezorgd heeft dat veel op informele wijze geregeld is, en voor deze groep wel duidelijk. Voor een buitenstaander is dat niet altijd het geval. De organisatie van de stroom van aanmelding tot zorgpad op de polikliniek, en het aanbod en werkzaamheden van de psychologen, werden me pas zeer geleidelijk aan duidelijk. Van de andere kant had dat wellicht ook meer te maken met de bezigheden die ik had op de polikliniek.

 Thijs van Oeffelt, AIOS tot 1/7/2015

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jan van Trier, psychiater en opleider jvantrier@antoniusziekenhuis.nl  of Martin Peereboom, psychiater en waarnemend opleider, m.peereboom@antoniusziekenhuis.nl voor meer informatie of een vrijblijvend informatief gesprek.

Telefonisch bereikbaar via poli psychiatrie :  088-3204400

of stuur je sollicitatiebrief naar

St Antoniusziekenhuis
Postbus 2500
3430EM Nieuwegein

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/