Keuzestage Interstitiële longaandoeningen

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

De AIOS leert tijdens de ILD verdiepingsstage een uitgebreide anamnese te voeren, gericht lichamelijk onderzoek te doen en relevant aanvullend onderzoek aan te vragen, resulterend in het opstellen van een adequate differentiaal diagnose. Stageduur is 3-6 maanden, afhankelijk van doel van de stage en afhankelijk van of er parttime of fulltime gewerkt wordt.De AIOS overlegt op adequate wijze de verkregen gegevens bij een second opinion met de ILD supervisor en stelt in overleg met hem/haar een diagnostisch plan of behandelplan op. De AIOS verdiept zich uitvoerig in het beoordelen van HRCT en PA beelden. De AIOS neemt in ruime mate deel aan het multidisciplinaire teamoverleg ILD en leert doelmatig te overleggen om tot een consensusdiagnose en behandelplan te komen. De AIOS is waar mogelijk betrokken bij invasieve diagnostiek en behandeling op de OK zoals de VATS of  een hele longlavage ikv alveolaire proteïnose. De AIOS neemt waar mogelijk en gewenst deel aan lokaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van ILD. De AIOS neemt waar mogelijk deel aan de landelijke ILD-werkgroep-vergaderingen.

Hoe ga ik leren?

De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van o.a.: Idiopathische interstitiële longziekten (IIP’s) zoals IPF, iNSIP en COP. Granulomatueze longziekten zoals sarcoïdose en EAA. Longbetrokkenheid bij systeemziekten. Roken gerelateerde ILD’s zoals LCH en RBILD. Eosinofilie longziekten zoals eosinofiele pneumonie en hypereosinofiel syndroom. Cysteuze longziekten zoals LAM en Birg Hogg Dube syndroom. ILD’s veroorzaakt door beroep of hobby. ILD’s geïnduceerd door het gebruik van medicamenten of drugs. Zeer zeldzame ILD’s zoals alveolaire proteïnose, amyloïdose en stapelingsziekten.

De verdiepingsstage vindt plaats in opleidingsjaar 6. Alle 7 competenties met de nadruk op medisch handelen, kennis en wetenschap, communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit. De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van o.a. Idiopathische interstitiële longziekten, zoals IPF, iNSIP en COP; granulomateuze longziekten zoals sarcoïdose en EAA; longbetrokkenheid bij systeemziekten; roken gerelateerde ILD’s zoals LCH en RBILD; Eosinofiele longziekten zoals eosinofiele pneumonie en hypereosinofiel syndroom; cysteuze longziekten zoals LAM en Birt Hogg Dube syndroom; ILD’s veroorzaakt door beroep of hobby; ILD’s geïnduceerd door het gebruik van medicamenten of drugs; zeer zeldzame ILD’s zoals alveolaire protëinose, amyloïdose en stapelingsziekten. De AIOS moet kennis hebben genomen van de NVALT position paper IPF en van de ATS/ERS/ACCP richtlijnen over ILD en sarcoidose en overige relevante literatuur. De AIOS moet een immunoBAL kunnen interpreteren. De AIOS moet de radiologische patronen op HRCT kunnen herkennen met daarbij opstellen van een differentiaal diagnose. De AIOS moet kennis hebben van de gevolgen van acute exacerbaties en de risicofactoren/uitlokkende factoren die een acute exacerbatie kunnen uitlokken. De AIOS moet kennis hebben van ontwikkeling van complicatie van ILD, zoals bijvoorbeeld pulmonale hypertensie. De AIOS moet kennis hebben van de werking en bijwerkingen van de belangrijkste middelen bij behandeling van ILD.

Begeleiding en bewaken van het diagnostisch proces van de patiënten die worden geanalyseerd op de polikliniek ILD. Actieve participatie in de supervisie van de klinische afdeling. Het doen van ILD spreekuren. Bezoek van relevante cursussen: Davos ILD cursus; diverse HRCT cursussen, Jules vd Bosch symposium, WASOG meeting. Instellen van behandelingen en de begeleiding van de patient daarin. Oordeel ILD team, met minstens een introductiegesprek, voortgangsgesprek halverwege de stage en een eindgesprek. Behalen van EPA’s  (Entrustable Professional Activity).

 

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan dr. M. Veltkamp, longarts, met aandachtsgebied ILD (secretariaat longziekten, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwgein), waarna bericht en/of oproep voor sollicitatiegesprek volgt. Om in aanmerking te komen voor de verdiepingsstage bent u in opleiding tot longarts.  

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/