Keuzestage Keuzestage Dermatochirurgie/Dermato-oncologie als onderdeel van de algemene opleiding Dermatologie, duur 3-6 maanden, aantal dagen per week in overleg.

Aanvang: 
19-12-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage omvat een verdieping/keuze stage dermatochirurgie / dermato-oncologie. Het aantal dagdelen en de duur van de stage is bespreekbaar in overleg met de aios. De stage wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de leerdoelen van de aios. De stage is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde aios. De stage omvat de dermatochirurgie en dermato-oncologie in de volle breedte, waaronder:

 • de indicatiestelling voor dermato-chirurgische ingrepen;

 • kennis van en vaardigheid in diverse chirurgische vaardigheden, waaronder biopteren, shaveexcisie, primaire en secundaire wondsluiting, schuif-, rotatie- en transpositietechnieken, huidtransplantatietechnieken;

 • kennis van diverse hechtmaterialen en hun specifieke eigenschappen, vaardigheid in verschillende hechttechnieken;

 • kennis van de anatomie van het hoofdhalsgebied en de cosmetische eenheden in het gelaat;

 • omgaan met complicaties van chirurgische ingrepen;

 • kennis van het toepassen van lokaal anesthesie;

 • kennis van de dermato-oncologie, de chirurgische behandeling hiervan en de overige behandelmogelijkheden van huidmaligniteiten, evt. na bespreking in een multidisciplinair team;

 • kennis van de indicaties voor Mohs’chirurgie en vaardigheid opdoen in de Mohs’chirurgie inclusief het beoordelen van de histologische coupes.

Pluspunten van de stage

 • 1 op 1 supervisie door een dermatoloog.

 • Het volledige spectrum van dermato-chirurgische en dermato-oncologische behandelingen is aanwezig in het St. Antonius Ziekenhuis.

 • Mogelijkheid om vaardigheid op te doen in Mohs’chirurgie.

 • Multidisciplinaire samenwerking met plastisch chirurgen, oncologisch chirurgen, pathologen, en KNO artsen.

 • Meerdere onderwijsmomenten, waaronder multidisciplinaire besprekingen, casuïstiekbesprekingen en pathologiebesprekingen.

 • Het St. Antonius Ziekenhuis is centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Hoe ga ik leren?

De aios wordt gekoppeld aan een supervisor. De aios zal nieuwe patiënten zien, onder andere op het inloopspreekuur “verdachte plekjes.” De aios zal meedoen met excisiespreekuren (POK) en Mohs’ chirurgie spreekuren. De aios zal aanwezig zijn bij multidisciplinaire overleggen, zoals het regionaal melanoom overleg en de pathologie bespreking. Vorderingen worden geëvalueerd aan de hand van KPB’s, OSAT’s en specifieke evaluaties.

 

Show-and-tell

Merel Urgert, AIOS Dermatologie UMCG: "Ik kreeg de mogelijkheid een gecombineerde stage flebologie en complexe chirurgie/mohs chirurgie te volgen in het St. Antonius ziekenhuis. Dit was voor mij een zeer leerzame en daarnaast ook heel leuke stage, vanwege de hoge blootstelling aan deze twee onderwerpen in korte tijd, heb ik veel ervaring opgedaan. Daarnaast heb ik gedurende de hele stage één op één supervisie gekregen van verschillende supervisoren, waardoor je veel leert en er ruim tijd is voor uitleg/opleiden. Tijdens het flebologie onderdeel van de stage kwam zowel de diagnostiek als behandeling van flebologische problemen in de volle breedte aan bod. Tijdens de mohs chirurgie kreeg ik volop de mogelijkheid om mijn chirurgische vaardigheden uit te breiden."

De opleidingsgroep Dermatologie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft in de afgelopen 5 jaar al tientallen AIOS opgeleid in de Dermatochirurgie. De opleidingsgroep Dermatologie van het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste opleidingsgroepen in Nederland.  

Sollicitatie en contact

Een sollicitatie voor een keuzestage Dermatochirurgie kan worden gericht aan de opleider: Dr. A. (Amber) Goedkoop, a.goedkoop@antoniusziekenhuis.nl.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/