Keuzestage Keuze stage Dermato-chirurgie als onderdeel van de algemene opleiding Dermatologie

Aanvang: 
07-11-2017
Duur: 
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de leerdoelen van de aios. De stage is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde aios. De stage omvat de dermatochirurgie in de volle breedte, waaronder de indicatiestelling voor dermato-chirurgische ingrepen, chirurgische vaardigheden waaronder plastieken, transposities en huidtransplantaties, omgaan met complicaties van chirurgische ingrepen.

Hoe ga ik leren?

De aios wordt gekoppeld aan een supervisor en zal onder supervisie patienten behandelen. Vorderingen worden geevalueerd aan de hand van KPB’s, OSAT’s en specifieke evaluaties.

Show-and-tell

De opleidingsgroep Dermatologie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft in de afgelopen 5 jaar al tientallen AIOS opgeleid in  de Dermatochirurgie

Sollicitatie en contact

Een sollicitatie voor een keuzestage Dermatochirurgie kan worden gericht aan de opleider: Dr. A. (Amber) Goedkoop, a.goedkoop@antoniusziekenhuis.nl

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/