Differentiatiestage Neurovasculaire aandoeningen Vasculaire neurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het St. Antonius Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en tertiair verwijscentrum voor vasculaire zorg. Er wordt veel aandacht besteed aan innovaties op dit gebied.De stage is opgezet om de AIOS kennis te laten maken met de verschillende facetten van diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij neurovasculaire aandoeningen. Hierin werkt de afdeling neurologie nauw samen met de afdeling KNF, de interventieradiologen en de vaatchirurgen. 
 
Alle gangbare diagnostische technieken zijn beschikbaar en er is een grote mate van expertise.

Er is een up-to-date stroke-unit van 6 bedden waar 400 patiënten jaarlijks worden opgenomen. Er is een post-stroke polikliniek en een efficiënte TIA service. Er worden 90 patiënten per jaar getrombolyseerd waarvan ongeveer de helft endovasculair wordt behandeld. Daarnaast worden 40 patiënten per jaar electief gestent voor stenosen van zowel de a. carotis, a.vertebralis als intracraniele vaten.

 

De maatschap Neurologie heeft een deelopleiding i.s.m. met UMCU. Er zijn 14 neurologen waarvan 2 vasculaire neurologie als aandachtsgebied hebben. Het ziekenhuis heeft een voortrekkersrol in de endovasculaire behandeling van neurologische patiënten. De afdeling KNF heeft eveneens een deelopleiding. Er zijn 4 (3fte) klinisch neurofysiologen. Er vindt naast KNF onderzoek veel vasculair onderzoek plaats en alle gangbare technieken zijn aanwezig. Er is een grote mate van expertise en vanouds heeft de afdeling een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van vasculaire diagnostiek. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats op neurovasculair gebied in een samenwerkingverband met het UMC Utrecht. Daarnaast doen we mee aan verscheidene lopende nationale en internationale studies.

Sollicitatie en contact

Uitgebreide informatie over deze stage vindt u op onze website: www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen.
Kies ‘neurologie’ en daarna in de linkerkolom ‘opleiding’. Via e-mail of telefoon (nummer 088 - 320 30 00,
verzoek om door te worden verbonden naar het seinnummer) kunt u rechtstreeks contact opnemen met:
• Dr. P.H.E. Hilkens, vasculair neuroloog. Sein 326. E-mail: p.hilkens@antoniusziekenhuis.nl
• W.J. Schonewille, vasculair neuroloog. Sein 231. E-mail: w.schonewille@antoniusziekenhuis.nl
• Dr. S.C. Tromp, neuroloog/klinisch neurofysioloog. Sein 313. E-mail: s.tromp1@antoniusziekenhuis.nl

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/