Differentiatiestage Multiple sclerose Inhoud etalagestage MS

Aanvang: 
19-11-2019
Duur: 
3 maanden
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS werkt en leert gedurende 3-6 maanden op de MS-poli, en zal daar zowel nieuwe patiënten met verwijzing MS als controle patiënten zien. Nieuwe MS-patiënten kunnen verwijzingen zijn direct van de huisarts, overname behandeling of second opinion. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te kijken met de MS verpleegkundige en andere specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van MS-patiënten (denk hierbij aan revalidatiearts, uroloog, psycholoog, oogarts, fysiotherapie, maatschappelijk werk etc.). De stage kan heel goed part-time worden uitgevoerd met een minimum van twee dagen per week en gecombineerd worden met andere neurologische differentiatie stages in ons ziekenhuis (bewegingsstoornissen, slaapstoornissen, vasculaire neurologie).

Hoe ga ik leren?

Aandacht voor alle 7 competenties, waarbij met name ook aandacht voor de algemene competenties organisatie/efficiëntie, multidisciplinair werken in een MS-centrum en werken op een algemene polikliniek neurologie in een groot perifeer ziekenhuis.

Opleidingsactiviteiten die worden uitgevoerd:

 • Zorg voor nieuwe en controle poliklinische patiënten
 • Statusvoering EPD
 • Differentiaal diagnose opstellen
 • Beleid/therapie plan opstellen
 • Leren interpreteren aanvullende diagnostiek (MRI, liquor EP etc)
 • Overleggen met supervisor
 • MDO
 • Deelname aan relevante andere besprekingen en refereermomenten
 • Zelfstudie

Opleidingsgesprekken die worden gevoerd:

 • Startgesprek met opleider neurologie; aandacht voor persoonlijk opleidingsplan, en algemene vaardigheden zoals organisatie en leiderschap
 • Startgesprek met directe begeleider
 • Voortgangsgesprek met directe begeleider en zo nodig met opleider
 • Eindgesprek met directe begeleider en opleider

Toetsinstrumenten die worden ingezet:

 • KPB anamnese MS-patiënt
 • Continue zelfreflectie
 • CAT

Sollicitatie en contact

Als je interesse gewekt is, neem dan voor vragen laagdrempelig contact op!

Erwin Hoogervorst, neuroloog
e.hoogervorst@antoniusziekenhuis.nl
Stephan Frequin, neuroloog
s.frequin@antoniusziekenhuis.nl
Marjon van der Meulen, neuroloog
m.meulen@antoniusziekenhuis.nl

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/