Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie Differentiatiestage Infectiologie en medische microbiologie

Aanvang: 
22-01-2020
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft een gecombineerde stage infectiologie/microbiologie en supervisie. Tijdens de microbiologiestage leert de assistent meer inzicht te krijgen in de diverse pathogenen, hoe deze te diagnosticeren en hoe te behandelen. Deze kennis wordt in praktijk gebracht door een infectiologie poli en betrokkenheid bij de infectiologiepatienten op de afdeling onder supervisie van de kinderinfectioloog. Daarnaast is er ruimte voor een supervisiestage waarin de AIOS zelfstandig leert superviseren op de afdeling grote kinderen.

Hoe ga ik leren?

De stage bestaat uit verschillende onderdelen:                                    

  • 1 maand microbiologie labstage: hierin krijg je een 2 weken durend blokpracticum in de microbiologie waarin je inzicht vergaard in de verschillende kweek methodes en overige diagnostiek. Deze wordt gevolgd door een 2 weekse labstage waar je door de analist in de dagelijkse routine van het lab wordt begeleid. (Kweken aflezen en interpreteren, PCR/serologie testen doen en interpreteren)                  
  • 5 maanden klinische microbiologie/kinderinfectieziekten en supervisie stage. Dit wordt een gevarieerd programma met de volgende onderdelen: Maandag en dinsdag microbiologie. Op deze dagen loop je mee met de microbioloog in de klinische consulten, bereid je de kindermicrobiologie bespreking voor en leid je deze, en is er tijd om aan een kinderinfectiologisch protocol te werken. Tevens zal er een poli kinderinfectieziekten op deze dagen plaatsvinden. Woensdag t/m vrijdag: supervisie kinderafdeling. Op deze dagen ben je de supervisor (onder begeleiding) van de afdeling grote kinderen. Dit is de afdeling waar alle kinderen van 0-18 jaar vanaf thuis worden opgenomen, met een diverse problematiek. Indien je al supervisiestage hebt gelopen in het St Antoniusziekenhuis kun je de stage inkorten tot 3 maanden en volledig aan de kinderinfectiologie/microbiologie wijden.

Show-and-tell

Lotte Nijhuis: Grote diversiteit aan ziektebeelden en hoge turn-over. Veel aandacht voor nieuwste richtlijnen en evidence-based medicine. Door de  grote groep kinderartsen ook veel expertise in huis. Daarnaast een hele enthousiaste groep met veel persoonlijke feedback.  Zeer geschikt om infecties en antibiotica overwegingen binnen de algemene kindergeneeskunde te leren kennen.

Sollicitatie en contact

Kandidaten met belangstelling voor deze differentiatiestage kunnen zich voor informatie en een oriënterend gesprek wenden tot de kinderarts-infectioloog Jojanneke Heidema (j.heidema@antoniusziekenhuis.nl) of tot één van de opleiders Ingrid Lukkassen (i.lukkassen@antoniusziekenhuis.nl) of Maartje ten Berge (m.berge@antoniusziekenhuis.nl). De aanvang mogelijkheden van de stage gaan in overleg. De AIOS is in jaar 5 van de opleiding kindergeneeskunde.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/