Differentiatiestage Erfelijke en aangeboren aandoeningen Differentiatiestage erfelijke en aangeboren afwijkingen (EEA)

Aanvang: 
21-10-2019
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Leren herkennen van erfelijke/aangeboren aandoeningen, inzicht vergaren in ontwikkelingspatronen en het beloop van een zeer gevarieerd aantal syndromale aandoeningen, kennis opdoen betreffende de behandeling van de verschijnselen (waar noodzakelijk in multidisciplinair verband), de systematische follow up volgens evidence based richtlijnen, begeleiding van ouders en patiënten ook op andere dan strikt somatische gebieden, en kennis vergaren op het gebied van diagnostiek die de kinderarts EAA tot beschikking staat plus counseling van ouders daarover.

Hoe ga ik leren?

Je werkt onder directe supervisie van de kinderarts EAA. Een beperkt deel van de stage is klinisch, nl. de consulten en medebehandelingen, met name op de afdeling Geboortezorg. Je krijgt een zelfstandige rol in de gespecialiseerde poliklinische spreekuren voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en syndromale pathologie, waaronder de multidisciplinaire spreekuren voor patiënten met NF1, Prader Willi syndroom, Downsyndroom, en het transitiespreekuur met de arts verstandelijk gehandicapten. Zo mogelijk meedoen aan prenatale consulten. Tevens participeer je in het diagnostisch spreekuur met de klinisch geneticus die vanuit het UMCU minimaal maandelijks op locatie is, en aan de 2-wekelijkse multidisciplinaire patiëntbesprekingen met de kinderneurologen en de klinisch genetici. Er zijn mogelijkheden om ook buiten de muren van het ziekenhuis kennis te maken met de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking / complexe problematiek (o.a. gespecialiseerd KDC, ZML-onderwijs, kinderrevalidatiecentrum).

Show-and-tell

Lilly Verhagen: “Zien én gezien worden: meer dan genoeg exposure om niet uitgeleerd te raken en opleiders die verder kijken dan je witte jas. Een hele diverse groep met verschillende persoonlijkheden en inhoudelijke aandachtsgebieden, met als gemeenschappelijke delers een focus op evidence-based medicine en de wil om samen met jou te werken aan je eigen ontwikkeling.”

Sollicitatie en contact

Kandidaten met belangstelling voor deze differentiatiestage kunnen zich voor informatie en een oriënterend gesprek wenden tot de kinderarts EEA, Hester van Wieringen (hvwieringen@antoniusziekenhuis.nl) of tot één van de opleiders Ingrid Lukkassen (i.lukkassen@antoniusziekenhuis.nl) of Maartje ten Berge (m.berge@antoniusziekenhuis.nl).

 

De AIOS is in jaar 5 van de opleiding kindergeneeskunde. De aanvang mogelijkheden van de stage gaan in overleg. De stage kan in deeltijd worden ingevuld. De duur is 3 maanden. Bij voorkeur verlengen tot 6 maanden door te combineren met één van de andere aangeboden stages bijv. kinderneurologie. Voor AIOS die in het kader van common trunk supervisiestage doen in het St. Antonius Ziekenhuis kan deze differentiatie stage van 3 maanden ook aansluitend aan de supervisiestage worden gedaan.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/