Differentiatiestage Andrologie / Medische Seksuologie

Aanvang: 
01-06-2020
Duur: 
3 maanden
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De differentiatie aios maakt in een hoog volume setting, kennis met de perifere andrologische zorgvragen, zodat hij/zij later in de eigen werksfeer met meer ervaring andrologische vraagstukken bij patiënten kan behandelen. Denk hierbij aan: erectiestoornissen, ziekte van Peyronie, seksuele revalidatie (inclusief partner) na prostatectomie en poliklinische fertiliteitsvraagstukken.

De aios maakt kennis met andrologische ingrepen. Denk hierbij aan implantatie van erectieprotheses, cavernoplicaties en vaso-vasostomieën.
De aios zal multidisciplinair werken met de afdeling fertiliteit en de seksuologen van het ziekenhuis.

Voor aios van het cluster Utrecht wordt een 6 maanden durende combinatiestage aangeboden van 3 maanden St Antonius en 3 maanden Tilburg of UMCU.
Aios van buiten het cluster Utrecht kunnen voor 3 tot 6 maanden terecht in het St Antonius. En op verzoek ook in Tilburg of UMCU.

Hoe ga ik leren?

Hieronder zijn de opleidingsplannen van het NVU en de OOR Utrecht weergegeven, evenals een gedetailleerde omschrijving van de stage.

Andrologie profielstage cluster Utrecht

De deelstages kunnen gevolgd worden in de combinaties Nieuwegein - Tilburg of Nieuwegein - UMC Utrecht

Opmerking: Deze profielstage is geborgd binnen de regionale en lokale opleidingsplannen urologie, zoals goedgekeurd binnen het OOR en bij de opleidingsvisitaties op alle locaties.

Deze profielstage valt als 3e pijler onder het Landelijk Opleidingsplan Urologie 2018 (zie pijler 1, hieronder) en onder het Regionaal Opleidingsplan van het cluster Utrecht (zie pijler 2, hieronder).

PIJLER 1: LANDELIJK OPLEIDINGSPLAN UROLOGIE 2018

Curriculum voor de opleiding urologie CU2018 – Differentiatiestages

Thema Andrologie  (pagina 39)

 

Stage beschrijving

Deze stage rust u verder toe om de (preventieve) zorg rondom mannen met vruchtbaarheidsstoornissen, seksuele disfuncties en de endocrinologische aspecten van de man - een thema in de urologie dat gericht is op aspecten van de kwaliteit van leven en preventie van ziekten bij man - te organiseren in een multidisciplinair team van seksuologen, endocrinologen, gynaecoloog, geneticus en psychologen. Hij/zij is in staat om onder supervisie echografische onderzoeken en (microchirurgische) reconstructies aan het mannelijk genitaal uit te voeren inclusief de prothesiologie. Een grondige kennis van de voortplantingsgeneeskunde, de seksuologie en endocrinologie is vereist.

Operatietableau

 • Vasovasostomie bij mannen <10 jr. na sterilisatie
 • (Chirurgische) sperma winning (zoals TESE, PESA)
 • Voorhuidbehandeling (circumcisie, preputiolysis, voorhuidplastiek, frenulotomie, frenulumplastiek)
 • Behandeling van een patiënt met peniele kromstand en/of erectiele dysfunctie (zoals cavernoplicatie, cavernoplastiek, erectieprothese)
 • Behandeling van een man hypogonadisme

 

Instrumenten om voortgang te volgen

 • Verslagen van reflectie gesprekken
 • KPB’s / OSATS
 • 1 pico (CAT)
 • Verslag einde stage gesprek

 

PIJLER 2: UITWERKING REGIONAAL OPLEIDINGSPLAN

TPA Andrologie binnen het cluster Utrecht

 • Behandelen van een man met een seksuele klacht  
 • Neemt een seksuele anamnese af bij een patiënt en diens partner en betrekt daarbij medische, psychologische en sociale factoren
 • Verricht een genitaal onderzoek
 • Vraagt voor de seksuologie relevant aanvullend onderzoek aan en interpreteert de resultaten
 • Maakt de voor- en nadelen van verschillende behandelingsopties duidelijk aan patiënt en diens partner zodanig dat dezen een weloverwogen beslissing kunnen maken
 • Begeleidt man (en partner) met een medisch seksuologisch probleem inclusief een medicamenteuze, mechanische of operatieve behandeling
 • Verwijst op indicatie naar een seksuoloog         
 • Behandelen van een man met een vruchtbaarheidsstoornis
 • Verricht een adequaat oriënterend fertiliteitsonderzoek
 • Bespreekt bevindingen en interpretatie in het multidisciplinaire team
 • Licht de bevindingen toe aan het paar en bespreekt de behandelingsopties, succespercentages en past daarbij shared decision making toe
   

Andrologie Operatietableau

 • Verricht een genitale echo (Doppler)
 • Cavernoplicatie/plastiek
 • Implantatie van een erectieprothese
 • Vasovasostomie

PIJLER 3: LOKAALOPLEIDINGSPLAN PROFIELSTAGE ANDROLOGIE

Verantwoordelijke profielstage begeleiders:

Dr. H. van Roijen. Uroloog – Androloog. Opleider locatie Tilburg

Dr. J. Beck. Uroloog – Medisch Seksuoloog. Plv opleider locatie Nieuwegein

Dr. H.M.K. van Breda – Uroloog – Androloog. Stafarts UMC Utrecht

Stage

Andrologie

Setting

2 x 3 maanden per kliniek (Nieuwegein,  Tilburg of Utrecht)
Poliklinisch, klinische en operatieve andrologie
Vaste locatie voor 3 maanden voor polikliniek en dienst
Flexibiliteit voor de operatieve sessies per 2 locaties per 6 maanden

Klinische presentaties

Beide locaties in het algemeen:

 • Erectiele disfunctie
 • Hypogonadisme
 • Peyronie
 • Ejaculatie- en orgasmestoornissen
 • Fertiliteit bij de man
 • Voorhuidproblematiek

Tilburg heeft als speerpunten

 • Fertiliteit incl microchirurgie en epididymis aspiratie/TESE
 • Hypogonadisme

Nieuwegein heeft als speerpunten

 • Peyronie incl chirurgie en Xiapex behandelingen
 • Seksuologie incl het plaatsen van erectieprotheses

  UMCU heeft als speerpunten
 • Combinatie poli fertiliteit (uroloog/fertiliteitsarts)
 • Fertiliteit incl microchirurgie en epididymis aspiratie/TESE
 • Hypogonadisme

 

Technische vaardigheden

 • Speciele anamneses per klinische presentatie
 • Seksuologische mini-anamnese
 • Duplex penis
 • Echo-duplex scrotum
 • Microchirurgie (vaso-vaso, vaso-epididymostomie)
 • PESA
 • (Micro)TESE
 • Cavernoplicatie
 • Voorhuidplastieken*
 • Erectieprothese
 • Injecties Xiapex
 • Patienten presenteren in MDO's andrologie, fertiliteit en seksuologie
   

Niet-klinische kerntaken

Lesgeven en begeleiden van co-assistenten en jongere jaars a(n)ios
Participeren in kwaliteitsverbeteringsprojecten en/of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de andrologische zorg.

Leerdoelen

AIOS stelt leerdoelen op en bespreekt die vooraf met de opleider van de lokatie.
Leerdoelen zijn gericht op de klinische presentaties en vaardigheden die tijdens deze stage op de polikliniek aan bod komen, maar betreffen ook algemene competenties.

Leermiddelen

Niet alleen de medische inhoud over de andrologie komt aan de orde, maar ook de competentiegebieden: organisatie, management, communicatie en samenwerking, leidinggeven en didactische vaardigheden bij het begeleiden van jongere AIOS. Ethische vraagstukken op andrologische gebied komen eveneens nadrukkelijk aan de orde. De AIOS heeft tijdens deze stage ook een superviserende taak over de ANIOS, semi-arts en de co-assistenten en treedt op als eind beoordelaar.

De AIOS geeft les aan andere AIOS. De AIOS doet mee in het dienstrooster. De AIOS neemt deel aan lokaal discipline overstijgend onderwijs, interne en externe refereeravonden en MDO's.
De AIOS neemt ook deel aan het reguliere opleidingsprogramma op polikliniek, kliniek en OK.

Voortgang, toetsing en beoordeling

Verslagen van reflectiegesprekken
KPB’s / OSATS
Minimaal 1 pico (CAT)
Verslag einde stage gesprek
Er wordt gestreefd naar een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek/deelname aan een toepasselijk internationaal congres

* Voorhuidplastieken worden in het St Antonius begeleid en aangeleerd door S. van Selm, uroloog

Show-and-tell

Onderscheidende zaken zijn:
- hoogvolume Peyronie-patienten
- implantaties van erectieprotheses
- eigen andrologie spreekuur
Quote van eerdere differentiatie aios vanuit de nieuwe kliniek:
"Vandaag zag ik een second opinion andrologie van elders, dank voor de stage, ik krijg zo'n lol in deze patiëntengroep nu ik beter weet hoe het zit" (A. Figdor)

 

 

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Sollicitatie en contact

Neem bij vragen even contact met me op. In overleg is heel veel mogelijk. Iedere stage kan op maat worden gemaakt.
Dr. Jack Beck       
j.beck@antoniusziekenhuis.nl

 

 

 

 

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/