Differentiatiestage Voet/enkel Voet en enkel

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios leert de conservatieve en operatieve behandeling van de meest voorkomende voet en enkel afwijkingen. Daarnaast zijn er superspecialisaties op voet en enkelgebied, die een verdieping tot toekomstige subspecialisatie mogelijk maken. Deelname aan gespecialiseerde voetenpoli's naast vrijwel alle operatieve voet en enkelbehandelingen wordt van de aios verwacht.

In de 3 ziekenhuizen van de ROGO NW is ruime ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek. In de drie ziekenhuizen wordt prospectief klinische scoring bij voet en enkelprothesiologie verricht. Hierdoor is er ruim gelegenheid tot het doen van onderzoek en schrijven van publicaties.

 

De afdeling Orthopaedie van het SZ heeft de P3 opleiding in de ROGONW. Er is een zeer goede samenwerking tussen de vakgroepen Orthopaedie van het SZ, MCA en VUmc.

Het SZ is STZ ziekenhuis en NIAZ geaccrediteerd. Sinds jaren is er een volledig digitaal patiëntendossier. Het SZ is gesitueerd in de Randstad in de nabije omgeving van Amsterdam en Haarlem en in de buurt van het strand.

De afdeling Orthopaedie scoort goed in opleidingsklimaat; er is een hechte opleidingsgroep. De orthopaedisch chirurgen hebben allen aandachtsgebieden; 4 stafleden hebben als aandachtgebied de voet/enkel.

De opleiding gaat volgens de door het Concilium Orthopaedicum voorgeschreven spelregels: osb, 360 graden beoordeling, vrest, CAT, beoordelingsgesprekken en portfolio.

De actieve Centrale Opleidingscommissie van het SZ draagt zorg voor jaarlijks DRect, SetQ, en regelmatig discipline overstijgend onderwijs. Bij aanvang van de stage is er een uitgebreide en als zeer goed beoordeelde introductieweek.

Sollicitatie en contact

In principe zijn er per jaar in de drie klinieken van de ROGO-NW drie plekken beschikbaar voor voet en enkel. Aanvragen voor de stage graag voor 1 september voorafgaande aan het jaar waarin de stage gaat plaatsvinden. De sollicitant is in het laatste jaar van de opleiding.

 

Aanmelding via:

Dr. P.A. Nolte, opleider en orthopaedisch chirurg

pnolte@spaarneziekenhuis.nl

023-8907616

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/