Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Vanaf 2006 bestaat het KG-centrum voor incontinentie- en bekkenproblematiek, waarin gynaecologen, uroloog, colorectaalchirurg, MDL-arts, seksuoloog, continentie verpleegkundigen en externe bekkenfysiotherapeuten participeren. Daarnaast is er een gespecialiseerde poli voor prolapsklachten.

Actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek binnen het eigen centrum en in consortium verband. Beide gynaecologen zijn bezig met promotieonderzoek.

Zorgverzekeraar Achmea heeft het KG als voorkeursaanbieder geoormerkt voor de zorg voor urine-incontinentie bij de vrouw.

In het KG werken acht gynaecologen, vier tot vijf aios, zes anios en zes klinisch verloskundigen. Er zijn specifieke spreekuren voor perinatologie, urogynaecologie/bekkenbodem, voortplantingsgeneeskunde en oncologie.
De afdeling participeert actief in de landelijke Consortiumtrials.
Er is multidisciplinair overleg betreffende obstetrie, oncologie, urogynaecologie/bekkenbodem.
De afdeling participeert in D-RECT en SetQ.

Sollicitatie en contact

Gynaecologen met aandachtsgebied bekkenbodem/urogynaecologie René Schellart (schell@kg.nl) en Manon Kerkhof (mkerkhof@kg.nl)
Opleider Jos Lips (jlips@kg.nl), plaatsvervangend opleider Jonas van de Lande (lande@kg.nl)
Tel: 023-5453545

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/