Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Hoog volume. Geïntegreerde multidisciplinaire zorg op alle gebieden van de bekkenbodem (urologie, proctologie, sexuologie. Stage (endo-)echografie, mdl, urologie en/of fysiotherapie mogelijk). Kwaliteitsmetingen, gebruik makend van oa gestandaardiseerde ziektespecifieke en QoL vragenlijsten. Organisatie van de opleiding
Opleidingsafdeling voor gynaecologie (VU en AMC).
9 gynaecologen met aandachtsgebieden: endoscopie/hysteroscopie/ laparoscopie/fertiliteit/oncologie/cervixpathologie/obstetrie/urogynaecologie
Binnen de maatschap heerst er een ambitieuze, open en toegankelijke sfeer waarbij zorginnovatie en ontwikkeling belangrijke punten zijn. De maten beoordelen elkaar 1 keer per jaar . Recent is er een quick scan gedaan.  Er is een actief kwaliteitsbeleid zoals een complicatiebespreking , indicatiebespreking, preoperatieve time –out procedure, debriefing postoperatief, medicatieregistratiesysteem in een geheel electronisch ziekenhuisbreed dossier en standaard digitale opslag van laparoscopische operatiebeelden . De maatschap wordt formeel eens per jaar beoordeeld door de assistenten in opleiding (SetQ). Deze mogelijkheid bestaat ook in de opleidingsvergaderingen. Voor de deelgebieden wordt er bijscholing georganiseerd voor arts assistenten maar ook voor huisartsen met een cyclus van een jaar.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Stageplek kan starten per 1 april 2011 (Ook afhankelijk van opleidingsplanning en ruimte cluster).
- Sollicitatie met bijvoegen CV waarna uitnodiging tot gesprek.
- Sollicitatie richten aan: RA Hakvoort, gynaecoloog, Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp
- E mail: rhakvoort@spaarneziekenhuis.nl
- Telefoon: 0238907573

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/