Differentiatiestage Sociale pediatrie Sociale pediatrie; de uitdaging ligt echt in de Haarlemmermeer

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Diversiteit van problematiek binnen een spreekuur waarin transdisciplinair wordt gewerkt. Dit alles gericht op een zo goed en zo compleet mogelijke behandeling van de patiënt en zijn/haar ouders/verzorgers. Gericht hulpverlening en/of verwijzing is een belangrijk item. De samenwerking tussen de verschillende hulpverleners is stimulerend en uitdagend en gericht op voortdurende kennisverhoging.

 • KOALA poli, polikliniek voor kinderen met psychosociale problematiek zoals Kindermishandeling, Onbegrepen klachten, Adipositas, Langdurig huilen (de zogenaamde huilbabies) en Alcohol misbruik. Multidisciplinair team bestaande uit kinderarts, logopedist, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, psycholoog en revalidatiearts.
 • POPLA poli, polikliniek voor kinderen met poep en plas problemen. Team bestaande uit kinderarts, urotherapeut, bekkenbodemtherapeut en orthopedagoog.
 • POP (pediatrie, obstetrie en psychiatrie) poli, polikliniek voor vrouwen met psychische cq psychiatrische aandoeningen die zwanger willen worden dan wel zwanger zijn. Adviesteam bestaat uit kinderarts, gynaecoloog en psychiater.
 • Neopoli; polikliniek voor follow-up neonatologie. Combinatie standaard met fysiotherapie en logopedie
 • Upside Down polikliniek; Multidisciplinair poli voor 40-50 patiënten met Down syndroom.

Inhoud van de opleiding
Bron:  Opleidingsplan 2011
De opleiding baseert zich daarbij op het landelijke opleidingsplan GOED2 dat in 2010 is herzien en goedgekeurd door de NVK en MSRC. Dit raamplan is op detailniveau binnen het cluster vertaald naar een regionaal opleidingsplan voor de individuele Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR). Ieder afzonderlijk ziekenhuis heeft zijn opleidingsplan gemaakt en gekoppeld aan de regioplan.
De volgende zaken zijn in het opleidingsplan vastgelegd:

 • verdeling van thema’s over stages
 • profileringstage in laatste opleidingsjaar
 • begeleiding en toetsing
 • organisatie (cursorisch onderwijs)
 • harmoniseren portfolio beleid
 • plan invoering/onderhoud nieuwe opleiden (scholing A(N)IOS)
 • kwaliteit van de opleiding

Karakteristieken van de opleiding kindergeneeskunde in het Spaarne Ziekenhuis
De assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) worden tweemaal per jaar geselecteerd door de  opleidingscommissie van de OOR-en AMC/VUmc. De totale opleidingsduur voor de AIOS bedraagt 5 jaar, waarvan 1 tot 2 jaar in een algemeen ziekenhuis en 3 tot 4 jaar academisch. Voor iedere AIOS wordt een individueel opleidingsschema gemaakt dat o.a. afhankelijk is van reeds opgedane ervaring in de kindergeneeskunde. Korting op de opleidingsduur dient te worden aangevraagd bij de MSRC vóór de start van de opleiding, en kan door de MSRC op basis van de criteria zoals vermeld in het kaderbesluit voorlopig worden toegekend. Iedere AIOS start in principe de opleiding in 100% aanstelling gedurende het eerste jaar. In overleg met de opleiders kan de verdere opleiding in deeltijd worden gedaan, maar in minimaal 80% aanstelling.
De stages in het Spaarne Ziekenhuis betreffen de polikliniekstage, de stage op de verpleegafdeling en de stage op de neonatologie. De meeste AIOS komen 15 maanden in het Spaarne Ziekenhuis en verblijven 3-6 maanden op een stageplek. Afhankelijk van ervaring en POP wordt in overleg met de AIOS een indeling gemaakt.
Voor aanvang in het ziekenhuis is het voor iedere assistent verplicht de inwerkweek te volgen. Deze week omvat uitleg en training die specifiek gericht is op het kennismaken met de couleur locale van het Spaarne Ziekenhuis. Voorbeelden betreffen trainingen EPD (EPIC) en BLS.
Voor komst naar het ziekenhuis volgt een gesprek bij personeelszaken. Neem daarvoor een CV en bewijs inschrijving artsenregister mee. De MSRC inschrijving en opleidingsschema dienen vooraf aan de opleider te zijn gestuurd.
De eerste 4 jaar van de opleiding heet de common trunk. Binnen dit deel is gekozen voor de volgende

 • Algemene Kindergeneeskunde 21 maanden (12-15 maanden in een algemeen opleidingsziekenhuis)
 • Neonatologie 6 maanden
 • IC Kinderen 6 maanden
 • Polikliniek 9 maanden (deels academisch en deels algemeen opleidingsziekenhuis)

In het differentiatiedeel van de opleiding (jaar 5) bestaat de mogelijkheid van 2 verdiepingsstages (totaal 6 maanden) en één profileringsstage van maximaal 6 maanden.

Supervisie:
Tijdens weekdagen zijn steeds 2 superviserende kinderartsen beschikbaar; de afdelingsupervisor (sein 8050) en de supervisor voor de neonatologie (sein 8055) in combinatie met de poli (sein 8098).
De supervisoren zullen afhankelijk van de ervaring van de assistenten minimaal 1-2 visites op de afdeling per week bijwonen. De poli’s dienen het liefst 1 dag van te voren te worden voorbereid en voor besproken. Alle nieuwe patiënten op de poli (max. 3) dienen tijdens de poli te worden besproken met de supervisor.

Thema’s:
Binnen het cluster is afgestemd in welk deel van de opleiding de thema’s, getoetst via Kenmerkende Beroeps Situaties (KBS), aan bod komen. Voor veel thema’s geldt dat de AIOS zowel academisch als niet-academisch onderdelen van thema’s tegenkomen. Voor het toetsen van een KBS is aangegeven waar dit kan plaatsvinden. Bij geslaagde toetsing wordt hiervoor een bekwaamheidsverklaring afgegeven (certificaat). Voor de verschillende onderdelen van een themakaart wordt door middel van KPB’s bewijsmateriaal verzameld. Daarmee kan ook het toekennen van een bekwaamheidsverklaring plaatsvinden in de academie, deels op basis van in het algemeen ziekenhuis opgedane ervaring en vice versa. Het tijdig afwerken van thema’s is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van AIOS en opleiders. De opleiders dragen zorg voor de infrastructuur hetgeen impliceert dat de AIOS laagdrempelig aan hun toetsingsmomenten kunnen komen via de KPB’s en beoordelingsgesprekken. Tevens moeten de opleiders de thema’s aftekenen. De AIOS moeten de voortgang van hun eigen opleiding bewaken en er voor zorgen dat thema’s op tijd worden afgerond.
Het aftekenen van een KBS impliceert niet altijd dat alle elementen van de desbetreffende KBS in de betreffende stage moeten worden verricht. Het is mogelijk KPB’s die relevant zijn voor een thema ook al in andere stages te laten aftekenen.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aantal plekken per jaar: 2
- Aanvangsmogelijkheid flexibel.
- Aanmelden kan per email via contactpersoon: Dr. J.P. de Winter, kinderarts/opleider.
- E-mail: pdewinter@spaarneziekenhuis.nl, tel. 023 – 8907400 onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/