Differentiatiestage Gastro-enterologie/Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling chirurgie bestaat uit 10 chirurgen. De chirurgie wordt in de breedste zin van het woord uitgevoerd. Alle grote chirurgische ingrepen worden verricht, van longchirurgie (o.a. VATS-lobectomieën) tot oesophagusresecties. Vanzelfsprekend is er een opleiding chirurgie. De hervisitatie in december 2010 resulteerde in een verlenging tot 2016. Per februari 2011 is er een toekenning voor de vervolgopleiding Vaatchirurgie. Alle protocollen zijn digitaal aanwezig en direct oproepbaar. T.a.v. het kwaliteitsbeleid wordt gebruik gemaakt van de Quick-scan, de KISZ-vragenlijst, de D-RECT evaluatie, de SETQ-evaluatie en het patiënttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan worden in maatschapsverband en in de opleidingsvergadering besproken en geëvalueerd en verbetertrajecten worden ingezet.
Hiernaast is er 10x per jaar een refereeravond en 10x per jaar een research-bespreking. Hiermee wordt het verrichten van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd met de mogelijkheid (inter-) nationale congressen te bezoeken.

Opleidingsplan 2010

Sollicitatie en contact

Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding heeft voltooid of dat de algemene opleiding op korte termijn zal worden afgerond.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de stagebegeleiders dr. H.B.A.C. Stockmann, dr. H. Rijna, dr. R. Silvis, dr. A. Jansen, of dr. J.P. Snellen.
Persoonlijke sollicitaties zijn te richten aan de dr. H. Rijna, opleider, of dr. E.G.J. Vermeulen, voorzitter van de maatschap.
Spaarne Gasthuis, t.a.v. afdeling chirurgie, Postbus 417, 2000 AK, Haarlem.
Telefonisch overleg kan plaatsvinden via het secretariaat chirurgie 023 - 5453642.

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/