Differentiatiestage Diabetes

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

• Diabetes type 1 is een complex ziektebeeld, waarbij in de begeleiding naast medische aspecten, ook de psychosociale gevolgen voor kind en gezin een belangrijke factor zijn. De begeleiding is dan ook multidisciplinair: kinderarts, diabetesverpleegkundige, diëtist en orthopedagoog/psycholoog hebben allen een belangrijke rol bij de begeleiding.
• De geplande spreekuren zijn in de vorm van een carrousel met kinderarts, diëtist en diabetesverpleegkundige, daarbij is er een voorbespreking en een nabespreking om het beleid op elkaar af te stemmen.
• Tijdens deze stage leer je samenwerken in een multidisciplinair verband.
• Bij de behandeling van diabetes worden veel technologische hulpmiddelen gebruikt: bloedsuikermeter, insulinepen en insulinepomp, continue glucose sensor; communicatie via ICT applicaties. Je leert tijdens de stage veel over deze technische mogelijkheden.
• De meeste begeleiding van deze patiënten vindt poliklinisch plaats, zelfs bij nieuwe patiënten en bij de start van een insulinepomp.
• In de kliniek heb je te maken met diabetische keto-acidose en opnames i.v.m. ontregeling door ziekte of complianceproblematiek.

De afdeling Kindergeneeskunde van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Dit middelgrote ziekenhuis met een adherentie van rond de 175.000 inwoners heeft een grote regio die zich uitstrekt vanuit het zuiden van Noord-Holland tot aan het noorden van Zuid-Holland: de Bollenstreek. De gemeente Haarlemmermeer met 140.000 inwoners voorziet ons van het grootste patiëntenaanbod. Op onze afdeling ontvangt de kindergeneeskunde rond de 2.300 opnames per jaar. De afdeling heeft 26 plaatsen op het boxen/zalen gedeelte en 17 plaatsen op de Neonatologie waarvan 9 bewaakte plaatsen. Poliklinisch betreft het 12.000 contacten waarvan 4700 een eerste poliklinische controle betreft. Het vak Kindergeneeskunde wordt in de breedste zin van het woord uitgeoefend door de 7 kinderartsen waarvan 3 gepromoveerd en 1 tot 2 chef de kliniek. Iedere kinderarts is betrokken bij de opleiding en supervisie van de afdeling en polikliniek. Dit betekent dat iedere kinderarts ook een of meerdere Teach-the-Teacher cursussen heeft gevolgd.

Sollicitatie en contact

- Aantal plekken per jaar: 2
- Aanvangsmogelijkheid flexibel.
- Aanmelden kan per email via contactpersoon:  Dr. J.P. de Winter, kinderarts/opleider.
- E-mail: pdewinter@spaarneziekenhuis.nl, tel. 023 – 8907400 

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/