Differentiatiestage De POPLA-poli: Poep en plasproblemen op de kinderleeftijd

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stagemodule biedt u de mogelijkheid om u gedurende 3 maanden te verdiepen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met zindelijkheidsproblemen, zoals die zich voordoen in de algemene pediatrische praktijk.

De POPLA poli in het Spaarne Ziekenhuis werd gestart in februari 2009. Het behandelteam bestaat uit twee kinderartsen, een urotherapeut, een orthopedagoog en drie kinderbekkenfysiotherapeuten. Er is laagdrempelig overleg met de kinderurologie in het VUmc.

Het aantal kinderen wat de POPLA poli wekelijks bezoekt is gemiddeld 8. Dit zijn nieuwe patiënten en controle patiënten. De groep kinderen die het spreekuur bezoeken zijn: kinderen ouder dan 4 jaar met natte broeken, kinderen ouder dan 6 jaar met bedplassen en zindelijke kinderen met recidiverende urineweginfecties.

Bij alle nieuwe patiënten wordt een uroflowmetrie gemaakt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de urotherapeut.

In een multidisciplinair overleg wordt het behandelplan gemaakt, welke vervolgens met ouders wordt besproken.

Tijdens deze stage ligt de nadruk op de competentiegebieden: diagnostisch onderzoek, samenwerking en communicatie.

Sollicitatie en contact

Geinteresseerde AIOS kunnen direct bellen met Drs W van Den Bosch 023-8907419 of Dr JP de Winter 023-8907413

mailen kan via pdewinter@spaarneziekenhuis.nl

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/