Differentiatiestage De algemene praktijk

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding tot Gynaecoloog duurt 6 jaar. Vaak heb je na 5 jaar een duidelijk beeld van welk onderdeel van het vak je het meest interessant vind. Maar soms is dat niet zo. Veel gynaecologen beoefenen hun vak ook nog in de volle breedte. Daarnaast komt er, na je specialistenopleiding, veel werk bij. Namelijk het werk dat hoort bij het hebben van een eigen bedrijf(maatschap), dan wel het werken in een economische eenheid. Om je hierop voor te bereiden is deze stage. Je volledige 6e jaar kan worden besteed aan de Gynaecologie en Verloskunde, maar dan met meer verantwoordelijkheden en autorisaties. Maar ook bij de organisatie daarom wordt je nauw betrokken. Een kijkje binnen de maatschap, zonder dat je al maatschaplid bent. Onderhandelen met andere specialisten, de directie, het opzetten van kwaliteitsprojecten, DBC/DOT problematiek, van alles wordt je deelgenoot gemaakt. Deze stage is bedoeld om je voor te bereiden op je werk als Gynaecoloog en ondernemer.

Organisatie van de opleiding
Wij zijn Opleidingsafdeling voor gynaecologie (VU en AMC).

Er zijn 9 gynaecologen met aandachtsgebieden: endoscopie/hysteroscopie/ laparoscopie/fertiliteit/oncologie/cervixpathologie/obstetrie/urogynaecologie

Binnen de maatschap heerst er een ambitieuze, open en toegankelijke sfeer waarbij zorginnovatie en ontwikkeling belangrijke punten zijn. De maten beoordelen elkaar 1 keer per jaar . Recent is er een quick scan gedaan.  Er is een actief kwaliteitsbeleid zoals een complicatiebespreking , indicatiebespreking, preoperatieve time –out procedure, debriefing postoperatief, medicatieregistratiesysteem in een geheel electronisch ziekenhuisbreed dossier en standaard digitale opslag van laparoscopische operatiebeelden . De maatschap wordt formeel eens per jaar beoordeeld door de assistenten in opleiding (SetQ). Deze mogelijkheid bestaat ook in de opleidingsvergaderingen. Voor de deelgebieden wordt er bijscholing georganiseerd voor arts assistenten maar ook voor huisartsen met een cyclus van een jaar.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Stageplek kan starten per 1 april  2011 (Ook afhankelijk van opleidingsplanning en ruimte cluster).
- Sollicitatie met bijvoegen CV waarna uitnodiging tot gesprek.
- Sollicitatie richten aan: Irene de Graaf,  gynaecoloog, Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp
- E mail: idegraaf@spaarneziekenhuis.nl
- Telefoon: 023 8907559

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/