Keuzestage Neuromusculaire aandoeningen Progressieve NMA en NDA

Aanvang: 
14-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Voor wie is de stage bedoeld?
Arts-assistenten in opleiding tot revalidatiearts bij voorkeur na stage poliklinische revalidatie Volwassenen, maar arts-assistenten in opleiding tot neuroloog of specialist ouderengeneeskunde kunnen ook profiteren van de kennis en expertise van het revalidatieteam.

Poliklinische Revalidatie Volwassenen – ALS team en NMA/NDA  team
Het ALS team en het NMA/NDA  team zijn onderdeel van de poliklinische volwassenrevalidatie (PRV) op de hoofdlocatie van Sophia Revalidatie aan de Vrederustlaan. Dit zijn twee gescheiden teams. In het ALS team worden alle ALS, PLS en snel progressieve PSMA patiënten behandeld (ongeveer 55 patiënten). In het NMA team worden alle overige neuromusculaire aandoeningen en neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder vooral  MS behandeld (ongeveer 25 patiënten). Dit betekent dat er zeer veel expertise en kennis in de behandelteams aanwezig is.

Diagnosegroepen
Neuromusculaire aandoeningen (NMA): ALS, PLS, PSMA en alle overige neuromusculaire aandoeningen
Neurodegeneratieve aandoeningen (NDA: MS en de overige zoals ADCA/MSA etc.. (geen Parkinson)

Hoe ga ik leren?

Tijdens stage
In eerste instantie worden nieuwe patiënten samen gezien met Sotice Pieters, revalidatiearts ALS team en Nicole van Kleef, revalidatiearts NMA/NDA  team. Daarna ga je zelf nieuwe patiënten op de poli zien, dit zijn er ongeveer 5  per week. Je gaat een deel van de ALS en NMA/NDA patiënten die in poliklinische revalidatiebehandeling zijn begeleiden. Je houdt spreekuur en ziet je eigen patiënten voor poliklinische controle.  Een keer per 3 weken komt het ALS team bij elkaar tijdens de teamvergadering om de voortgang van patiënten in poliklinische revalidatiebehandeling te bespreken. Het NMA/NDA team komt wekelijks bij elkaar. Onder andere hulpvraag, kernprobleem en behandeldoelen worden in het team besproken om het revalidatieproces zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Nieuwe patiënten die op de poli gezien zijn en in behandeling komen, worden aan het team gepresenteerd. Naast het werk op de polikliniek is er voldoende tijd om met behandelaren mee te kijken tijdens de behandeling. Bovendien zie je patiënten die niet in staat zijn om naar de polikliniek te komen vanwege te lage belastbaarheid ter controle tijdens huisbezoeken. In eerste instantie onder begeleiding van de revalidatiearts en later zelfstandig.

In deze stage leer je een NMA/NDA patiënt te beoordelen en krijg je zicht op de snelheid van progressie van de diverse ziektebeelden. Je leert een prognose van de achteruitgang in het functioneren te maken, om vervolgens samen met de patiënt een behandelplan op te stellen. Daarnaast begeleidt je de patiënt en zijn naasten hoe hier mee om te gaan. Je werkt samen in een interdisciplinair team om de behandeldoelen te behalen.

Show-and-tell

Inzicht krijgen in de specifieke hulpvragen en aandachtsgebieden bij NMA/NDA  patiënt en naasten:

  • PEG plaatsing,
  • longfunctie en CTB
  • levenseinde

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen en/ of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Graag bij de aanmelding voor een gesprek een CV toevoegen.

 

S. Pieters, revalidatiearts ALS team, s.pieters@sophiarevalidatie.nl

 

N. van Kleef, revalidatiearts NMA/NDA team, n.vankleef@sophiarevalidatie.nl

Sophia Revalidatie

Bij Sophia Revalidatie zetten we ons graag in voor onze patiënten: kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben. Wij behoren tot de zes grootste revalidatiecentra van Nederland en zijn gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5500 patiënten, waarvan 500 klinisch en 1700 kinderen en jongeren. Lees verder.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Sophia Revalidatie
Reinier de Graafweg 1
2625 AD Delft

tel.: 015-278 02 78
website: http://www.sophiarevalidatie.nl/werken/scholing-en-opleiding