Differentiatiestage Overig revalidatie voor jongeren van 14-25 jaar

Aanvang: 
24-10-2015
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Voor wie is de stage bedoeld?

Arts-assistenten in opleiding tot revalidatiearts bij voorkeur na stage kinderrevalidatie, maar arts-assistenten in opleiding tot jeugdarts, AVG-arts, kinderarts of kinderneuroloog kunnen ook profiteren van de kennis en expertise van het revalidatiecentrum.

Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ)

De PRJ is onderdeel van de volwassenenrevalidatie, alleen dan speciaal ontwikkeld voor 14- tot 25-jarige jongeren met een lichamelijke en/of cognitieve beperking en met een IQ boven de 70. De transitie van kind naar volwassene is een hele ervaring, zeker in combinatie met een beperking. Basalt Revalidatie heeft een speciaal behandelteam ingericht gericht op deze doelgroep om de revalidatiehulpvragen te beantwoorden. Deze expertise is uniek en wordt niet overal aangeboden.

Diagnosegroepen

NAH, CP, jeugdreuma, NMA, chronisch pijn, dwarslaesie, multitrauma, spina bifida.

Hoe ga ik leren?

Tijdens stage

In eerste instantie worden nieuwe patiënten samen gezien met Frederike van Markus, revalidatiearts. Daarna ga je zelf nieuwe patiënten op de poli zien, dit zijn er ongeveer 6 per week. Op de dinsdagmiddag vindt het NAH spreekuur plaats waarbij de poli samen wordt gedaan met Arend de Kloet, gz-psycholoog. Eén keer per week komt het team bij elkaar tijdens de teamvergadering om de voortgang van patiënten in poliklinische revalidatiebehandeling te bespreken. Onder andere hulpvraag, kernprobleem en behandeldoelen worden in het team besproken om het revalidatieproces zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Nieuwe patiënten die op de poli gezien zijn en in behandeling komen, worden aan het team gepresenteerd. Naast het werk op de polikliniek is er voldoende tijd om met behandelaren mee te kijken tijdens de behandeling.

STAGEDOELEN

Aan het begin van de stage worden tijdens het startgesprek met de supervisor en opleider de individuele stagedoelen besproken. De doelen stel je voorafgaand als concept op, deze zijn afhankelijk van de opleiding, het opleidingsjaar en persoonlijke voorkeuren.  De doelen worden halverwege de stage geëvalueerd en in het eindgesprek voor de laatste keer besproken.

De volgende doelen kunnen tijdens deze stage behaald worden:

Medisch handelen - Een revalidatiebehandelplan kunnen opstellen voor een jongere met beperkingen.

Communicatie - Ervaring opdoen in gespreksvaardigheden waarbij je leert omgaan met de wisselwerking tussen de jongere en zijn of haar ouders.

Samenwerking - Participatie in de teamvergadering, meekijken met teamleden tijdens behandeling.

Kennis en wetenschap - Kennis opdoen over de behandeling van licht schedelhersenletsel bij verschillende disciplines. Inzicht hebben in verschillende modules die aangeboden kunnen worden bij de PRJ. Inzicht krijgen in de specifieke hulpvragen en aandachtsgebieden die in de transitiefase van kind naar volwassene zich voordoen.

Maatschappelijk handelen - Inzicht hebben waarin de  jongerenrevalidatie een meerwaarde heeft ten opzichte van volwassenenrevalidatie en kinderrevalidatie. Kennis opdoen over de wet-, regelgeving en sociale kaart met alle veranderingen in de transitiefase.

Organisatie - Een selectie van de patiënten valt onder de verantwoordelijkheid van de AIOS (met supervisie). De AIOS zit de vergaderingen voor over zijn/ haar patiënten.

Professionaliteit - Ervaring opdoen in het werken met jongeren met een beperking.

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen en/ of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Graag bij de aanmelding voor een gesprek een CV toevoegen.

T.a.v. mw. drs. F. (Frederike) van Markus-Doornbosch f.vanmarkus@basaltrevalidatie.nl

Basalt Den Haag

Bij Basalt Den Haag zetten we ons graag in voor onze patiënten: kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben. Wij behoren tot de zes grootste revalidatiecentra van Nederland en zijn gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5500 patiënten, waarvan 500 klinisch en 1700 kinderen en jongeren. Lees verder.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Basalt Den Haag
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

tel.: 015-278 02 78
website: http://www.sophiarevalidatie.nl/werken/scholing-en-opleiding