Differentiatiestage Kinderrevalidatie 0-4 jaar / vroegbehandeling

Aanvang: 
15-10-2015
Duur: 
6 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Voor wie is de stage bedoeld?

Arts-assistenten in opleiding tot revalidatiearts bij voorkeur na stage kinderrevalidatie, maar arts-assistenten in opleiding tot jeugdarts, AVG-arts, kinderarts of kinderneuroloog kunnen ook profiteren van de kennis en expertise van het revalidatiecentrum.

Poliklinische Revalidatie Kinderen – 0-4 jarigen/vroegbehandeling

De vroegbehandeling is onderdeel van de poliklinische kinderrevalidatie (PRK) en vindt plaats in het behandelteam 0-4 jarigen. In deze revalidatie staan het jonge kind en zijn ouders centraal.  In tegenstelling tot revalidatie bij kinderen ouder dan 4 jaar, is bij kinderen onder de 4 jaar de leeftijd bepalend voor de behandeling en niet de diagnose van het kind. Het betreft kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen met daarbij problemen op het gebied van motorische activiteiten. Ouders en kind worden in een vroeg stadium ondersteund (denk aan het voorkomen van complicaties, rouwverwerking etc.).  Bij een deel van de kinderen met ontwikkelingsproblematiek is er nog geen classificerende diagnose. Juiste diagnostiek en behandeling binnen de vroegbehandeling kan hier een richting en bijdrage aan leveren. We werken volgens de principes van family centered care.

Diagnosegroepen

Cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen, aangeboren afwijkingen aan extremiteiten, juveniele chronische artritis, osteogenesis imperfecta, arthrogryposis multiplex congenita, achondroplasie, obstetrisch plexus brachialis letsel, ontwikkelingsachterstand zonder diagnose ten gevolge van pre- en/of dysmaturiteit of ten gevolge van een syndroom/ chromosoomafwijking en stofwisselingsziekten.

Hoe ga ik leren?

 

Tijdens stage

In eerste instantie worden nieuwe patiënten samen gezien met één van de revalidatieartsen binnen het 0-4 team. Daarna ga je zelf nieuwe patiënten op de poli zien, dit zijn er ongeveer 4 per week. Je gaat een deel van kinderen die op de Therapeutische Peuter Groep (TPG) in behandeling zijn begeleiden. Je houdt spreekuur, onderzoekt regelmatig de kinderen en indiceert voorzieningen onder andere t.b.v. het lopen. Regelmatig wordt een teamvergadering  gepland om de voortgang van patiënten in poliklinische revalidatiebehandeling te bespreken. Onder andere hulpvraag, kernprobleem en behandeldoelen worden in het team besproken om het revalidatieproces zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Nieuwe patiënten die op de poli gezien zijn en in behandeling komen, worden aan het team gepresenteerd. Naast het werk op de polikliniek is er voldoende tijd om met behandelaren mee te kijken tijdens de behandeling.

In deze stage leer je een kind met een ontwikkelingsachterstand te beoordelen. Je leert een prognose van het functioneren te maken, om vervolgens samen met de ouders een behandelplan op te stellen. Daarnaast begeleidt je de ouders hoe hier mee om te gaan. Je werkt samen in een interdisciplinair team om de behandeldoelen te behalen.

STAGEDOELEN

Aan het begin van de stage worden tijdens het startgesprek met de supervisor en opleider de individuele stagedoelen besproken. De doelen stel je voorafgaand als concept op, deze zijn afhankelijk van de opleiding, het opleidingsjaar en persoonlijke voorkeuren.  De doelen worden halverwege de stage geëvalueerd en in het eindgesprek voor de laatste keer besproken.

De volgende doelen kunnen tijdens deze stage behaald worden:

Medisch handelen - Een revalidatiebehandelplan kunnen opstellen voor het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand.

Communicatie - Ervaring opdoen in gespreksvaardigheden in gesprekken met ouders, het houden van slecht nieuws gesprekken en het (zonder oordeel) luisteren naar ouders.

Samenwerking - Participatie in de teamvergadering, meekijken met teamleden tijdens behandeling en in de therapeutische peutergroep.

Kennis en wetenschap - Kennis opdoen over de behandeling van het jonge kind bij verschillende disciplines. Inzicht krijgen in de specifieke hulpvragen en aandachtsgebieden die in leeftijdsfase 0-4 jaar zich voordoen.

Maatschappelijk handelen - Inzicht hebben in de brede context waarin kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar behandeld worden en wat de specifieke meerwaarde van de kinderrevalidatie is. Kennis opdoen over de wet-, regelgeving en sociale kaart, de Wet op Passend Onderwijs en de veranderingen die de transitie van de Jeugdzorg met zich mee zal brengen.

Organisatie - Een selectie van de patiënten valt onder de verantwoordelijkheid van de AIOS (met supervisie). De AIOS zit de vergaderingen voor over zijn/ haar patiënten.

Professionaliteit - Ervaring opdoen in het werken met jonge kinderen en hun ouders.

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen en/ of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Graag bij de aanmelding voor een gesprek een CV toevoegen.

T.a.v. mw. drs. F. (Frederike) van Markus-Doornbosch, opleider

f.vanmarkus@basaltrevalidatie.nl

Basalt Den Haag

Bij Basalt Den Haag zetten we ons graag in voor onze patiënten: kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben. Wij behoren tot de zes grootste revalidatiecentra van Nederland en zijn gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5500 patiënten, waarvan 500 klinisch en 1700 kinderen en jongeren. Lees verder.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Basalt Den Haag
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

tel.: 015-278 02 78
website: http://www.sophiarevalidatie.nl/werken/scholing-en-opleiding