Differentiatiestage Niet-aangeboren hersenletsel Spasticiteitsbehandeling bij volwassenen en kinderen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage is voortgekomen uit een jarenlange samenwerking tussen de neurologen, orthopeden en revalidatieartsen Basalt Revalidatie Delft en het Reinier de Graaf ziekenhuis, die expertise hebben ontwikkeld in de behandeling van spasticiteit. Wij zoeken aios neurologie, orthopedie en revalidatie die in een uitdagende werkomgeving hun blik willen verbreden.  

De totale duur van deze stage is 6 maanden:
2 maanden orthopedie in het RdGG
2 maanden revalidatie in Basalt Delft
2 maanden neurologie in het RdGG

Er zijn maximaal 3 stageplaatsen in dezelfde periode beschikbaar voor deze stage.

Doordat de stage vanuit de verschillende vakgebieden georganiseerd is krijg je een bredere kijk op de behandeling van patiënten met centraal neurologische aandoeningen. Samenwerking tussen de specialisten staat hierbij centraal om tot een optimale behandeling van de patiënt te komen. De competentie samenwerken zal dan ook, naast de medische inhoud, veel worden benadrukt. Na deze stage heb je zicht op alle behandelopties van deze patiëntenpopulatie en kun je een goed  onderbouwd advies verstrekken. Verder bekwaam je je in de injectietechnieken van de verschillende wijze van Botox behandeling. De stage is zo ontworpen dat je optimale exposure hebt en je wordt begeleid door stafleden die veel expertise hebben opgebouwd in de spasticiteitsbehandeling. Tijdens je werkzaamheden kom je op drie verschillende afdelingen, elk gedurende twee maanden. Per jaar kunnen drie aios solliciteren voor een plek.

Algemene informatie over de afdeling:
Binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis is al jaren lang een goede samenwerking tussen de orthopeden, neurologen en revalidatieartsen. Ook de opleidingen zijn geborgd binnen dit STZ ziekenhuis (link: https://www.reinierdegraaf.nl/werken-bij/arts-assistenten/ ). Er is laagdrempelig contact mogelijk met de supervisoren en je hebt contact met de overige aios of agnios die werkzaam zijn op de verschillende afdelingen. Op de website van Basalt Revalidatie vind je meer informatie over de opleiding en de revalidatieartsen. Voor meer informatie over de vakgroep orthopedie verwijzen wij naar www.orthopediedelft.nl  

Om de begeleiding van de aios soepel te laten verlopen zal er bij de stage wisselingen een voortgangsgesprek gevoerd worden met de begeleiders van de huidige en toekomstige afdeling.

Samenwerkende instellingen

Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Voor sollicitatie kan men zich richten naar een van de secretariaten van de betreffende specialismen:

orthopedie@rdgg.nl          (opleider R.M. Bloem)
polireva@rdgg.nl
              (opleider A.D. Rambaran Mishre)
V.vanderLans@rdgg.nl       (opleider L.A.M. Aerden)

Basalt Den Haag

Bij Basalt Den Haag zetten we ons graag in voor onze patiënten: kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben. Wij behoren tot de zes grootste revalidatiecentra van Nederland en zijn gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5500 patiënten, waarvan 500 klinisch en 1700 kinderen en jongeren. Lees verder.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Basalt Den Haag
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

tel.: 015-278 02 78
website: http://www.sophiarevalidatie.nl/werken/scholing-en-opleiding