Ouderenpsychiatrie Somatische gezondheidszorg bij ouderen Dagkliniek klinische geriatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De somatische stage op de dagkliniek geriatrie van het Slotervaart ziekenhuis is onderdeel van de opleiding in het aandachtsgebied ouderen. Op de dagkliniek worden ouderen gezien met meervoudige psychische en/of somatische functiestoornissen. Er vindt integrale somatische, psychiatrische en sociale diagnostiek plaats, waarna in overleg met de verwijzer een behandelplan opgesteld wordt. Behalve aios psychiatrie zijn er aios klinische geriatrie, aios huisartsgeneeskunde en aios specialist ouderengeneeskunde aanwezig. De supervisie wordt gedaan door de klinisch geriaters. Samenstelling team: geriaters, psychiaters, specialist ouderengeneeskunde in opleiding, huisarts in opleiding, arts in opleiding tot psychiater, arts in opleiding tot klinisch geriater, psycholoog, verpleegkundigen.

Faciliteiten: gezamenlijke artsenkamer, eigen computer, aparte spreekkamers.

Sollicitatie en contact

Voor informatie en/of sollicitatie kan men contact opnemen met mw. N. Schutter, stageopleider aandachtsgebied ouderen, via de mail:

natasja.schutter@mentrum.nl

of telefonisch:

020-5904666 (secretariaat ouderen ambulant noord-zuidoost)

Slotervaartziekenhuis

Het Slotervaartziekenhuis beschouwt het opleiden van artsen als investeringen in de zorg van morgen en de kwaliteit van vandaag. Opleiden komt de kwaliteit van zorg ten goede. Lees meer over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Slotervaartziekenhuis
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam

tel.: 020-5129333
website: http://www.slotervaartziekenhuis.nl/professionals/Medischeopleidingen/Artsenopleidingen.aspx