Differentiatiestage Slaapstoornissen Amsterdam Slaap Centrum in het MC Slotervaart

Aanvang: 
28-11-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

LET OP: het Slotervaartziekenhuis is eind oktober failliet verklaard. Hierdoor is het niet meer mogelijk hier stage te lopen. Voor meer informatie klik hier.

Het Amsterdam Slaap Centrum biedt aan: De mogelijkheid zich te verdiepen in de slaapgeneeskunde in een groot geaccrediteerd slaapcentrum met bovenregionale functie, waar alle soorten slaapstoornissen worden gezien en behandeld in een multidisciplinair team van specialisten. Werkzaamheden omvatten: 1) Eigen polikliniek en eigen opname afdeling met 12 bedden voor slaaponderzoek. 2) Beoordelen van slaaponderzoek: polygrafie, (video)polysomnografie, actigrafie, MSLT en MWT. 3) Wekelijkse besprekingen met het gehele team in een MDO. 4) Behandeling en begeleiding van patienten met slaapstoornissen.

Hoe ga ik leren?

De aios doet 5 dagdelen per week polikliniek en leert het beoordelen van slaaponderzoeken en het diagnosticeren en behandelen van slaapstoornissen.

Sollicitatie en contact

Neem bij interesse contact op met Dr. N.J.Wiendels, neuroloog/somnoloog: natalie.wiendels@slz.nl of mw. J. Lam, organisatorisch manager Amsterdam Slaap Centrum, Tel 020 5125123

Slotervaartziekenhuis

Het Slotervaartziekenhuis beschouwt het opleiden van artsen als investeringen in de zorg van morgen en de kwaliteit van vandaag. Opleiden komt de kwaliteit van zorg ten goede. Lees meer over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Slotervaartziekenhuis
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam

tel.: 020-5129333
website: http://www.slotervaartziekenhuis.nl/professionals/Medischeopleidingen/Artsenopleidingen.aspx