Differentiatiestage Acute geneeskunde GE-Oncologie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Slingeland ziekenhuis is een nog relatief jong opleidingsziekenhuis: in 2007 werd de opleidingsbevoegdheid Heelkunde verkregen. Sinds 2009 stroomt er ieder jaar een AIOS Heelkunde in. In 2010 waren er 2 jongerejaars AIOS in opleiding; in 2011 zullen dit er 3 zijn. Omdat het AIOS bestand uit jongerejaars bestaat, worden de zwaardere GE/oncologie-operaties voornamelijk door de staf verricht. In het Slingeland ziekenhuis zijn 4 full-time MDL artsen werkzaam. 
Omdat het aanbod voor de chirurgie groot is, is in 2009-2010 een chef de clinique aangetrokken om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Dit biedt differentianten de kans om veel diverse GE/oncologie-pathologie te zien en te opereren. Het samenwerkingsverband met MDL-artsen en oncologen is uitstekend met protocollair overleg en vastgelegde documentatie.

De afdeling heelkunde bestaat uit de Polikliniek (vaat-, trauma-, GE/oncologiepolikliniek), de SEH, gipskamer en drie verpleegafdelingen (vaatchirurgie, traumatologie en GE/oncologie). De chirurgen hebben de supervisie over de AAZ (Artsen Acute Zorg), een nieuw concept voor hoog kwalitatieve opvang van patiënten op de SEH en overige plaatsen in het ziekenhuis waar acute zorg gewenst is. De verpleegafdeling GE/oncologie is een gecombineerde afdeling met de MDL-artsen. Het gegeven, dat twee GE specialismen op één verpleegkundige unit aanwezig zijn, verbetert de kwaliteit, de snelheid van overleg, de wederzijdse consultatie, de overdracht  en de voortgang in behandeling van GE-patiënten. De GE-chirurgen verrichten proctoscopieën en sigmoidoscopieën op de functieafdeling MDL. De pathologie van het anale gebied is door de MDL artsen historisch overgelaten aan de chirurgen. Er is een short-stay verpleegafdeling waar patiënten met kleine GE/ oncologische chirurgie via een dagopname verblijven.
Opleidersgroep Heelkunde
De vakgroep Chirurgie onderscheidt vijf aandachtsgebieden: vaatchirurgie, gastro-enterologische chirurgie/ oncologische chirurgie, longchirurgie , endocriene chirurgie, chirurgie bij kinderen en traumatologie. Er werken 8 chirurgen full time. In 2009 en 2010 waren er twee chefs-de clinique (GE/oncologie en traumatologie) werkzaam. Zij hebben een contract voor één jaar. De specialisaties zijn:
- K.C.A. van Engelenburg, GE/oncologie, longchirurgie, endocriene chirurgie
- Dr. F.M. van Lammeren, opleider Heelkunde, GE/oncologie, chirurgie bij kinderen
- Mw. Dr. M.S. Lemson, plaatsvervangend opleider, vaatchirurgie
- Dr. S.B. van der Meer, traumatologie, algemene chirurgie
- K. Reijnders, GE/oncologie, endocriene chirurgie
- D.M. Scharn, vaatchirurgie, chirurgie bij kinderen
- Dr. J. Seegers: vaatchirurgie, longchirurgie
- F.J. Staal: traumatologie, algemene chirurgie
Het kwaliteitsbeleid van de NVvH wordt nauwgezet gevolgd. Eén van de leden van de vakgroep is actief als visitator  binnen de Commissie Kwaliteit van de NVvH.  In dit kader wordt de quick scan binnen de vakgroep jaarlijks geëvalueerd.  De AIOS beheren het VREST portfolio met kwartaalgesprekken, KPB’s, OSAT’s en  360 graden beoordelingen. De vakgroep geeft ieder jaar een jaarverslag uit*.  Er is wekelijks regulier MDO overleg met intensivisten,  internisten, MDL-artsen, oncologen en radiologen. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd. (* op verzoek verkrijgbaar)

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie GE/Oncologie kunnen worden ingewonnen bij Dr. F.M. van Lammeren, K.C.A. van Engelenburg en K. Reijnders,  GE/oncologisch chirurgen. Telefoon 0314-329911.

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen en stagemogelijkheden. Bekijk onze website voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postbus 169 Doetinchem

tel.: 0314 32 99 11
website: https://www.slingeland.nl/werken-en-opleiden