Differentiatiestage Voet/enkel Voet/enkel chirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In de voet-enkel stage komt o.a. aan bod:
- Voorvoetklachten;
- Reumatische voetaandoeningen;
- Neuromusculaire aandoeningen (HMSN);
- Posttraumatische klachten,
waarbij voorvoet, middenvoet en achtervoetchirurgie in grote mate worden beoefend, waaronder standscorrecties, arthrodeses, enkelprotheses en ook fractuurbehandeling.

Uniek van deze stage is dat we een enorm aanbod hebben aan zeer diverse voet- en enkelpathologie, waarbij 2,5 chirurgen fulltime aan het werk zijn en er dus veel pathologie gezien en behandeld kan worden.

Orthopedie binnen de Sint Maartenskliniek
De Sint Maartenskliniek (SMK) is een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van houding en beweging en de aansturing daarvan. De kliniek is toonaangevend in Nederland en Europa. Zij biedt zorg op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Daarnaast heeft de SMK een eigen poliklinische apotheek, een sportmedisch centrum en een afdeling voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2006 biedt de SMK haar reumatologische en orthopedische zorg ook aan vanuit de vestiging in Woerden in samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
Het orthopediecentrum van de Sint Maartenskliniek geniet nationaal en internationaal veel aanzien op gebieden als behandeling van aandoeningen van de wervelkolom, gewrichtsvervangende reconstructieve chirurgie, reuma-chirurgie, kniechirugie en voet- en enkelchirurgie. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen zijn alle orthopedische subspecialisaties aanwezig. Uit het hele land worden patiënten doorverwezen naar de Sint Maartenskliniek voor behandeling van zeldzame aangeboren afwijkingen en groeistoornissen, revisiechirurgie bij kunstgewrichten en reconstructieve chirurgie aan de wervelkolom. Daarnaast heeft het orthopediecentrum een regionale functie voor behandeling van patiënten met minder complexe aandoeningen. Er is een spoedeisende orthopedische hulp, waar patiënten 24 uur per dag terecht kunnen met acuut letsel aan het bewegingsapparaat. Per jaar vinden er binnen het orthopediecentrum circa 53.000 poli bezoeken plaats en 6.600 OK’s.

De opleidingsgroep
In de SMK werken 17 orthopedisch chirurgen met een totaal van 16,7 fte’s. Alle specialisten zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en daarnaast specifiek verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied zoals:
K.C. Defoort: Knie
A.M. ten Ham: Knie en kinderorthopedie
G.G. van Hellemondt: Heup en knie
P.P. Horsting: Wervelkolom
Dr. M. de Kleuver: Wervelkolom en heup
J.L.M. van Loon: Wervelkolom en heup
Dr. J.W.K. Louwerens: Voet en enkel
Dr. F.H.R. de Man: Heup en knie
M.W. Nijhof: Heup
M. van der Pluijm: Bovenste extremiteiten
D. van der Schaaf: Heup en knie
M. Spruit: Wervelkolom en heup
Dr.B. A.Swierstra: Voet, enkel en heup
A.G.H. Witteveen: Voet en enkel

Dr. A.B. Wymenga: Knie en schouder
Daarnaast wisselend 2 á 3 fellows
De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek. Alle specialisten werken actief samen voor een kwalitatief hoogstaande opleiding. Binnen de opleiding worden diverse instrumenten gehanteerd om de kwaliteit van de opleiding te meten, te weten D-rect, interne audit, Effect en zelfevaluatie. Op basis van deze instrumenten wordt er jaarlijks een kwaliteitsrapport gemaakt met daaraan gekoppeld een concreet actieplan.

Wetenschap
Binnen de Sint Maartenskliniek neemt wetenschap een belangrijke plaats in. Door verschillende stafleden worden onderzoekslijnen uitgezet c.q. zijn in ontwikkeling. De onderzoekslijnen  m.b.t. voet-enkel chirurgie zijn:
- HMSN/Foot deformities
- Diagnostiek en prognostiek van voetwortel arthrodesen

Sollicitatie en contact

In principe is er ieder half jaar 1 plaats beschikbaar binnen de voet- en enkel chirurgie. Aanvragen voor de stage graag vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarin de stage plaats gaat vinden.
Interesse en aanmelding via:
Dr. A.B. Wymenga, opleider en orthopedisch chirurg
a.wymenga@maartenskliniek.nl
024-3659292

Sint Maartenskliniek (SMK)

Bij de Sint Maartenskliniek kun je verschillende opleidingen volgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Sint Maartenskliniek (SMK)
Hengstdal 3
6522 JV NIJMEGEN

tel.: 024 365 99 11
website: https://www.werkenbijmaartenskliniek.nl/lerenenwerken/