Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen Neuromusculaire aandoeningen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onze visie is dat wij, als opleidingscircuit Arnhem- Nijmegen- Den Bosch, door het aanbieden van opleidingsetalages een nieuwe generatie AIOS zullen opleiden, die beter dan voorheen een start kan maken in het complexe werkveld van de revalidatiegeneeskunde, omdat men een inhoudelijk profiel heeft kunnen ontwikkelen. Dit profiel bevordert niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt voor individuele AIOS, maar tevens de ontwikkeling van het vakgebied van de revalidatiegeneeskunde. Onze visie is dat het volgen van een opleidingsetalage de ontwikkeling van sub-specialisaties binnen de revalidatiegeneeskunde zal bevorderen. Hierbij kiezen wij bewust voor de term sub-specialisatie (en niet voor super-specialisatie), omdat specialisatie er niet toe moet leiden dat de breedte van het vakgebied wordt veronachtzaamd; niet binnen de opleiding en niet daarna. Een subspecialisatie moet dienend zijn aan de voortgang van het gehele vakgebied (en niet andersom).

Achtergrond:

In deze stage kan kennis worden opgedaan van de medische aspecten en behandelmogelijkheden bij de diverse neuromusculaire aandoeningen. Dit is naast revalidatie specifieke kennis ook  kennis is andere medische specialismen, zoals longziekten, cardiologie, orthopedie, gastroenterologie, en paramedische disciplines zoals fysiotherapie, logopedie,  ergotherapie en dieëtetiek. Binnen het opleidingscircuit zijn diverse gespecialiseerde teams die veel kennis bezitten over revalidatie van patiënten met neuromusculaire aandoeningen. De diagnosegroepen die in deze stage met name aan bod zullen komen zijn hereditaire neuromusculaire aandoeningen, sporadische neuromusculaire aandoeningen en (myopathische) mitochondriale aandoeningen.

Supervisoren:

 • Dr. I. de Groot
 • Dr. J. Groothuis
 • Mw. V. Altmann
 • Mw. A. Poortman

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen:

 • Symptomatologie van neuromusculaire aandoeningen

 • Behandelmogelijkheden vanuit revalidatie en vanuit andere medische disciplines

 • Anticiperende behandelaanpak met snelheid van handelen bij progressieve aandoeningen

 • Kennis van specifieke slik- en spraak onderzoek- en behandelmogelijkheden

 • Kennis van gangbeeld analyse van mensen met NMA

 • Kennis van ergonomie bij NMA

 • Kennis van beademingstechnieken

Samenwerkende instellingen

Radboudumc
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Sollicitatie en contact

Geinteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatie, inclusief cv, uiterlijk een half jaar voor aanvang van de stage richten aan mw. dr. I. de Groot, revalidatiearts, Radboudumc, Postbus 9101, Lokaal adres 898, 6500 HB Nijmegen..

Sint Maartenskliniek (SMK)

Bij de Sint Maartenskliniek kun je verschillende opleidingen volgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Sint Maartenskliniek (SMK)
Hengstdal 3
6522 JV NIJMEGEN

tel.: 024 365 99 11
website: https://www.werkenbijmaartenskliniek.nl/lerenenwerken/