Differentiatiestage Kinderrevalidatie Kinderrevalidatie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onze visie is dat wij, als opleidingscircuit Arnhem- Nijmegen- Den Bosch, door het aanbieden van opleidingsetalages een nieuwe generatie AIOS zullen opleiden, die beter dan voorheen een start kan maken in het complexe werkveld van de revalidatiegeneeskunde, omdat men een inhoudelijk profiel heeft kunnen ontwikkelen. Dit profiel bevordert niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt voor individuele AIOS, maar tevens de ontwikkeling van het vakgebied van de revalidatiegeneeskunde. Onze visie is dat het volgen van een opleidingsetalage de ontwikkeling van sub-specialisaties binnen de revalidatiegeneeskunde zal bevorderen. Hierbij kiezen wij bewust voor de term sub-specialisatie (en niet voor super-specialisatie), omdat specialisatie er niet toe moet leiden dat de breedte van het vakgebied wordt veronachtzaamd; niet binnen de opleiding en niet daarna. Een subspecialisatie moet dienend zijn aan de voortgang van het gehele vakgebied (en niet andersom).

Achtergrond:

Ongeveer 30 % van de revalidatiebehandelingen zijn kinderbehandelingen. Kinderrevalidatie wordt gekenmerkt door het feit dat het beloop van de ziekte niet alleen wordt bepaald door de aandoening zelf, maar ook door groei, intrinsieke ontwikkeling en opvoeding. Stationaire aandoeningen kunnen daardoor tijdens groei nog sterk veranderen. Een aantal aandoeningen komen in grotere getallen voor, maar ca. 30 % van de kinderen met beperkingen hebben geen sluitende diagnose. Inzicht in verschillen tussen regressieve, stationaire en progressieve aandoeningen en diverse behandelmogelijkheden geeft basis voor aanpak van de problematiek van onbekende aandoeningen.

Supervisoren:

  • Mw dr IJM de Groot

  • Mw V Plasschaert

  • Mw P van Kampen

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen:

  • Inzicht in verschil tussen regressieve, stationaire en progressieve aandoeningen (bijvoorbeeld: traumata, spina bifida/ cerebrale parese en neuromusculaire aandoeningen) o.a. in academisch ziekenhuis met de diverse multidisciplinaire poliklinieken voor de grote diagnosegroepen en de zeldzame aandoeningen

  • Inzicht in verschillende screeningsprogramma’s en behandelmogelijkheden o.a. in samenwerkende revalidatiecentra

  • Inzicht in specifieke behandeltrajecten zoals gangbeeld-analyse en botuline behandeling, somatoforme aandoeningen en peuterrevalidatie

  • Kunnen opstellen van een behandelplan voor spina bifida, cerebrale parese, traumatisch hersenletsel

  • Kunnen opstellen van een behandelplan voor een kind met beperkingen zonder nadere diagnose

Samenwerkende instellingen

Radboudumc
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Sollicitatie en contact

Geinteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatie, inclusief cv, uiterlijk een half jaar voor aanvang van de stage richten aan mw. dr. I. de Groot, revalidatiearts, Radboudumc, Postbus 9101, Lokaal adres 898, 6500 HB Nijmegen.

Sint Maartenskliniek (SMK)

Bij de Sint Maartenskliniek kun je verschillende opleidingen volgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Sint Maartenskliniek (SMK)
Hengstdal 3
6522 JV NIJMEGEN

tel.: 024 365 99 11
website: https://www.werkenbijmaartenskliniek.nl/lerenenwerken/