Keuzestage Neuromusculaire aandoeningen Mobiliteit en spasticiteit

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onze visie is dat wij, als opleidingscircuit Arnhem- Nijmegen- Den Bosch, door het aanbieden van opleidingsetalages een nieuwe generatie AIOS zullen opleiden, die beter dan voorheen een start kan maken in het complexe werkveld van de revalidatiegeneeskunde, omdat men een inhoudelijk profiel heeft kunnen ontwikkelen. Dit profiel bevordert niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt voor individuele AIOS, maar tevens de ontwikkeling van het vakgebied van de revalidatiegeneeskunde. Onze visie is dat het volgen van een opleidingsetalage de ontwikkeling van sub-specialisaties binnen de revalidatiegeneeskunde zal bevorderen. Hierbij kiezen wij bewust voor de term sub-specialisatie (en niet voor super-specialisatie), omdat specialisatie er niet toe moet leiden dat de breedte van het vakgebied wordt veronachtzaamd; niet binnen de opleiding en niet daarna. Een subspecialisatie moet dienend zijn aan de voortgang van het gehele vakgebied (en niet andersom).

Achtergrond:

In deze stage ligt de nadruk op diagnostiek, advies en behandeling ten aanzien van problemen met mobiliteit en spasticiteit. In deze stage zullen met name volwassen patienten met chronische neurologische aandoeningen (pyramidale of extrapyramidale aandoeningen) aan bod komen, die enerzijds vragen op het gebied van de mobiliteit hebben of anderzijds vragen op het gebied van spasticiteit.

U zult kennis maken met diverse vormen van diagnostiek (poli, bewegingslaboratorium, spasticiteitspoli) en met de behandeling. Deze stage vindt dan ook plaats op verschillende afdelingen van verschillende centra.

Supervisoren:

 • Prof. dr. A. Geurts
 • Dhr. F. Lem
 • Mw. V. Altmann
 • Dr. I. van Nes
 • Dr. R. Meijer

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen:

 • Klinische diagnostiek bij patienten met een chronische neurologische aandoening en problemen op het gebied van mobiliteit

 • Kennis van aanvullende diagnostiek in bewegingslaboratoria

 • Opstellen van een behandelplan bij mobiliteitsproblemen

 • Kennis van behandeling met een looprobot of pertubatietraining

 • Kennis van de indicatiestelling voor enkel-voetchirurgie

 • Kennis van diagnostiek van spasticiteit

 • Kennis van behandeling met orale medicatie bij spasticiteit

 • Kennis van focale behandeling van spasticiteit door middel van fenolyse of botulinisatie

 • Kennis van behandeling van spasticiteit door middel van intrathecale baclofen

 • Kennis van behoud van mobiliteit en zelfstandigheid bij de ziekte van Parkinson

Samenwerkende instellingen

Radboudumc
Sint Maartenskliniek (SMK)
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Sollicitatie en contact

Geinteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatie, inclusief cv, uiterlijk een half jaar voor aanvang van de stage richten aan mw. dr. I. de Groot, revalidatiearts, Radboudumc, Postbus 9101, Lokaal adres 898, 6500 HB Nijmegen.

Sint Maartenskliniek (SMK)

Bij de Sint Maartenskliniek kun je verschillende opleidingen volgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Sint Maartenskliniek (SMK)
Hengstdal 3
6522 JV NIJMEGEN

tel.: 024 365 99 11
website: https://www.werkenbijmaartenskliniek.nl/lerenenwerken/