Verplichte stage Astma en allergie

Aanvang: 
31-08-2015

Wat gaat de aios leren?

Longfunctie:

 • Plaats:            Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Duur:             4-12 maanden
 • Begeleiders: dr. G.J. Braunstahl, dr. A. Rudolphus

Literatuur

 • Allergic Rhinitis Lancet 2011.pdf
 • CordeiroAAP2011.pdf
 • ERSATS statement PulmRehab 2015.pdf
 • ARIA revision JACI 2010.pdf

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatie stelling, uitvoering en interpretatie van het longfunctieonderzoek en het doen van metingen.
 • De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatie stelling, uitvoering en interpretatie van de longrevalidatie en het doen van bijbehorende metingen.
 • De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatie stelling, uitvoering en interpretatie van het allergologisch onderzoek en immunotherapie.

Specifieke leerdoelen

 • De AIOS voert op adequate wijze longfunctie onderzoek uit om de respiratoire volumes, mechanica en gasuitwisseling vast te kunnen stellen inclusief spirometrie, flow-volume onderzoek, longvolumes (inclusief body plethysmografie), transfer factor (diffusiecapaciteit), ventilatie/perfusie verhoudingen/verdeling, luchtwegweerstand, ademmechanica, shuntmeting, inspiratoire en expiratoire monddrukmeting, arterieel bloedgasonderzoek en inspanningsonderzoek. Dit geldt ook voor metingen ter bepaling van de bronchiale hyperreactiviteit, huidtesten, en immunologisch onderzoek voornamelijk in relatie tot respiratoire allergie.
 • De AIOS zal ergometrieën begeleiden, aanvankelijk onder supervisie en later zelfstandig. De AIOS leert de testresultaten te interpreteren en weer te geven in een standaard verslagformulier.
 • De AIOS neemt deel aan het wekelijks MDO longrevalidatie en zit dit MDO ook regelmatig voor.
 • De AIOS heeft kennis van allergologie en immunotherapie. De AIOS ziet nieuwe patiënten op de Allergologiepoli en leert de finesses van de diagnostische work-up en indicaties stellen voor immunotherapie en Omalizumab behandeling. Voorts verdiept de AIOS zich in inhalatietechniek, samenwerking met de longverpleegkundige en het opzetten en begeleiden van trialwerkzaamheden.

Te verkrijgen vaardigheden 

 • Ergometrie (incl arterielijn)
 • Immunotherapie

Leermiddelen

Longfunctieafdeling met de daarbij horende onderzoeken en faciliteiten. Beoordelen spirometrieën en fiets-ergometrieën. Kennis hebben van de kwaliteitseisen voor een longfunctielaboratorium. Daarnaast actief deelnemen aan de multidisciplinaire revalidatiebespreking. Begeleiding longfunctieassistenten in opleiding. Meelopen poli afweerstoornissen en immunologie. Participeren in cyclus longfunctie-onderwijs

Toetsen

 • OSATS
 • KPB’s

Begeleiding en beoordeling

Aan het begin van de stage worden met de superviserend longarts de leerdoelen van de stage doorgesproken. Halverwege en aan het eind van de stage vindt beoordeling plaats door de superviserend longarts, samen met de opleider. Hierbij worden ook de KPB’s in de beoordeling betrokken. De supervisie vindt, naast de diverse besprekingen, dagelijks plaats.

werkindeling

 • De AIOS is werkzaam op de longfunctieafdeling en de polikliniek/kliniek. Hij/zij verricht zelfstandig onderzoeken, beoordeelt alle longfuncties die niet aangevraagd zijn door de longartsen c.q. arts-assistenten Longziekten. De AIOS is de eerst aangewezene voor het beantwoorden van voor vragen vanuit de longfunctie.
 • De AIOS is aanwezig bij alle ergometrieën en beoordeelt deze eerst met supervisor en later zelfstandig.

toekomst

In januari 2016 mondt de samenwerking met het Revalidatie Centrum Breda uit in de start van een longrevalidatieprogramma van Revant binnen het SFVG. Dit programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door multidisciplinaire revalidatieteams van het SFG en  Revant. Revant heeft een erkenning voor de stage longrevalidatie. Het is planbaar dat AIOS ook aan deze stage zullen gaan deelnemen die dan gedeeltelijk in Breda gaat plaatsvinden (assessments) en deels in het SFG (longrevalidatie zelf). Dit moet nog verder uitgewerkt worden. 

Sollicitatie en contact

Opleidingsgroep St. Franciscus Gasthuis - Rotterdam

 • dr. G.J. Braunstahl (plaatsvervangend opleider)
 • drs. W.E.J.J. Hanselaar
 • mevr. drs. L.M.A. Oswald
 • dr. A. Rudolphus
 • drs. K.Y. Tan
 • dr. J.C.C.M. in ’t Veen (opleider)

Sollicitatie via email bij de opleider: h.intveen@sfvg.nl

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/