Keuzestage Thoracale oncologie

Aanvang: 
31-08-2015

Wat gaat de aios leren?

Stage Pulmonale Oncologie

 • Plaats:            Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Duur:              8 maanden
 • Begeleiders:  dr. J.C.C.M. in ’t Veen, drs. W.E.J.J. Hanselaar, drs. K.Y. Tan

Literatuur

 • Handboek Longcarcinoom Redactie J.A. van Spil. Reed Business. ISBN 978 90. ISBN 978 9052 3273 0
 • Staging Manual in Thoracic Oncology. Goldstraw. ISBN 978-0-9799274-3-0
 • DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology
 • Richtlijn NVALT betreffende Oncologie

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatiestelling, uitvoering en interpretatie van het onderzoek en (initiatie/begeleiding/evaluatie van) behandeling van de patiënt met een oncologische aandoening van de thorax.

Specifieke leerdoelen

De AIOS is mede verantwoordelijk voor de intake, (differentiaal) diagnostiek, begeleiding, en multidisciplinaire behandeling van patiënten met longkanker, en andere maligne aandoeningen van de thorax, zowel primair als metastatisch. Concreet moet de AIOS in staat zijn de volgende vraagstellingen te beantwoorden.

 • Work-up patiënt met verdenking longmaligniteit
  • Welke diagnostiek is belangrijk en welk onderzoek eerst; X-thorax, CT-Thorax, PET-scan, bronchoscopie, transthoracale punctie, longfunctieonderzoek, endo-echo, pré-operatieve risico inschatting, chirurgische interventie.
  • Wat is de opbrengst, risico en beperking van de diverse onderzoeken 
  • Tijd om tot een diagnose en behandelplan te komen?
  • Omgang met patiënten die verdacht wordt van een maligniteit: informatie, communicatie, vertrouwen en begeleiding
 • Management patiënten met benigne longaandoeningen/een longnodule
  • Welke work-up, welke afwegingen om verder af te wachten, welke follow-up, welke diagnostiek en welke frequentie?
 • Tumortype
  • TNM-classificatie: Rationale, klinisch(c), postoperatief(p), resectievlakken (r), re stadiëring.
  • Welke soorten thoracale maligniteiten zijn er:
   • NSCLC, SCLC, mesothelioom, thymoom, carcinoïden, pulmonale metastasen van elders
   • Wat zijn specifieke klinische presentaties en  paraneoplastische fenomenen?        
   • Welke histologische varianten  en mutaties zijn klinisch relevant?
 • Behandeling
  • Welke (combinatie) behandelmogelijkheden zijn er?
  • Wat is de prognose van kanker?
  • Hoe is best supportive care een volwaardige behandeling?
  • Wat wordt verstaan onder palliatieve zorg?
 • Chemotherapie
  • Welke chemotherapie en welke dosis wordt gegeven bij welk type longkanker?
  • Welke chemotherapie wordt gegeven in eerste, tweede (evt. derde en vierde) lijn?
  • Wat zijn de bijwerkingen van de chemotherapie en hoe worden die behandeld?
  • Contra-indicatie chemotherapie?
 • Radiotherapie
  • Wat zijn Indicaties en contra-indicaties van radiotherapie?
  • In opzet curatief versus palliatief.
  • Bijwerkingen radiotherapie, al dan niet bij combinatiebehandeling?
 • Longchirurgie
  • Welke patiënten worden geopereerd?
  • Indicaties en mogelijkheden chirurgische mogelijkheden voor diagnostiek?
  • Wat zijn risicofactoren voor operatie?
 • Wetenschap
  • Welke patiënt kan (of moet) in studieverband behandeld worden?
 • Organisatie van zorg
  • Hoe samenwerken in een oncologisch behandelteam
  • Multidisciplinaire besprekingen:
   • Welke patiënten wanneer bespreken?
   • Welke specialismen zijn aanwezig en wat is hun functie binnen de oncologie?
   • Welke patiënt wordt in een perifeer ziekenhuis behandeld, en welke (waarom) in een academisch centrum?
 • Communicatie
  • Uit kunnen voeren van een slecht nieuwsgesprek.
  • Adequaat overbrengen van een in opzet curatief dan wel palliatief behandelplan
 • Professioneel handelen
  • Kunnen zorgdragen voor adequate stervensbegeleiding

Te verkrijgen vaardigheden 

 • Thoracoscopie
 • Voorschrijven chemotherapie

Leermiddelen

 • De AIOS is werkzaam op poli, maar ook betrokken bij de afdeling waar chemotherapie gegeven wordt, bij MDO en loopt mee met de chirurgen (waaronder 4 x op OK hele dag, en iedere vrijdag visite 8-9u samen met chirurg.
 • Er kan een dag meegelopen worden op de afdeling Radiotherapie in de Daniel den Hoed kliniek.
 • Zo mogelijk participatie in meer algemene patiëntenvoorlichting.

Toetsen

 • OSATS
 • KPB’s
 • De AIOS zit in de 2e helft van de stage het MDO voor, teneinde de kwaliteiten op de algemene competenties communicatie, samenwerking, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit te laten tonen
 • Themakaarten: thoracale oncologie en mediastinale tumoren doornemen (10, 14, 18)

Begeleiding en beoordeling

 • Aan het begin van de stage worden met de superviserend longarts de leerdoelen van de stage doorgesproken. Halverwege en aan het eind van de stage vindt beoordeling plaats door de superviserend longarts. Hierbij worden ook de KPB’s in de beoordeling betrokken. De supervisie vindt, naast de diverse besprekingen, dagelijks plaats.
 • De AIOS is werkzaam op de polikliniek/kliniek. Hij/zij ziet zelfstandig patiënten en beoordeelt  onderzoeken. De AIOS is de eerst aangewezene voor het beantwoorden van oncologische vragen ten aanzien van eigen patiënten. 
 • De AIOS verzorgt mede de pré- per- en postoperatieve begeleiding van thoracotomie patiënten samen met de afdeling Chirurgie. AIOS opereert 4 dagen mee, en is aanwezig bij chirurg op de vrijdag voor grote visite. Dit betekent het kennisnemen van gangbare technieken, overwegingen in besluitvorming, alsmede leren om te gaan met complicaties. Alle patiënten met een longoperatie worden opgevolgd tezamen met de longchirurgen en de supervisor. Pré-, per- en postoperatief is er overleg tussen de longarts, AIOS en de longchirurg t.a.v. het te volgen beleid. De consult assistent gaat in principe mee naar de OK. en is te bereiken via dienstpieper AIOS longziekten. Dagelijkse visite bij alle geopereerde patiënten met de longchirurg. Postoperatief beleid wordt tezamen met Chirurgie in onderling gemaakte afspraken gevoerd. Alle geopereerde patiënten worden nabesproken in het MDO op woensdagmiddag. 

Sollicitatie en contact

Opleidingsgroep St. Franciscus Gasthuis - Rotterdam

 • dr. G.J. Braunstahl (plaatsvervangend opleider)
 • drs. W.E.J.J. Hanselaar
 • mevr. drs. L.M.A. Oswald
 • dr. A. Rudolphus
 • drs. K.Y. Tan
 • dr. J.C.C.M. in ’t Veen (opleider)

Sollicitatie via email bij de opleider: h.intveen@sfvg.nl

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/