Keuzestage Slaapgerelateerde aandoeningen

Aanvang: 
31-08-2015

Wat gaat de aios leren?

Slaap gerelateerde Ademhalingsproblemen

 • Plaats:             Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Duur:              4 maanden
 • Opleiders:     dr. J.C.C.M. in ’t Veen, drs. W.E.J.J. Hanselaar

Literatuur

 • Richtlijn NVALT betreffende OSAS

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatiestelling, uitvoering en interpretatie van het onderzoek en (evaluatie van) behandeling van de patiënt met slaapgerelateerde ademproblemen, met nadruk op het Obstructief Slaap Apneu syndroom (OSAS).

Specifieke leerdoelen

 • De AIOS is mede verantwoordelijk voor de intake, (differentiaal) diagnostiek, begeleiding, en multidisciplinaire behandeling van patiënten met OSAS. De AIOS leert slaapregistraties te beoordelen, eerst onder begeleiding en later zelfstandig. Hij/zij begeleidt CPAP-patiënten op de polikliniek en BiPAP aanmeting al dan niet klinisch. Hij/zij interpreteert Polygrafie en Polysomnografie. De AIOS heeft inzicht in de alternatieve behandelmogelijkheden van de patiënt met ademhalingsgerelateerde slaapproblemen en kan hierover in overleg treden met medebehandelaars als neuroloog, KNO-arts, tandarts, OSAS-verpleegkundige en medisch psycholoog.
 • De AIOS heeft daarnaast inzicht in wettelijke bepalingen: aanvraag CPAP, definitieve machtiging, leveranciers, rijgeschiktheid, co-morbiditeitsanalyse en opzet van slaappolikliniek. Aan het eind van de stage kan de AIOS een eigen spreekuur met patiënten met slaapgerelateerde longziekten uitvoeren (beperkte supervisie).

Leermiddelen

Polikliniek (Slaap-Snurk Centrum SFG Rotterdam), multidisciplinaire SSCR bespreking, KNF laboratorium. KNO polikliniek, gespecialiseerde tandarts, bespreking moeilijke casuïstiek met supervisor, beoordeling slaapregistraties.

Daarnaast:

 • meelopen slaappoli dagdeel, met aandacht voor diagnostiek, behandeling en monitoren
 • meelopen slaappoli slaapverpleegkundige: dagdeel, met aandacht voor aanmeten CPAP en MRA, POSAS, met aandacht voor maskerproblemen, instellingen, machtigingen, complicaties en therapietrouw.
 • meelopen met aankoppelen patiënten PG, en PSG op KNF, en mee beoordelen registratie.
 • meekijken poli KNO en gespecialiseerde tandarts
 • instructielessen PG, PSG (idem op SSCR)
 • mee instellen klinische BiPAP patiënten
 • slaapregistratie KNF, bespreking moeilijke casuïstiek met supervisor, beoordeling slaapregistraties.
 • meelopen met CPAP visites: via Vivisol met aandacht voor maskeraanpassing
 • instructielessen PG, PSG
 • deelnemen MDO

Te verkrijgen vaardigheden

 • Polysomnografie
 • CPAP instellen

Toetsen

 • OSATS
 • KPB’s

Begeleiding en beoordeling

 • Aan het begin van de stage worden met de superviserend longarts de leerdoelen van de stage doorgesproken. Halverwege en aan het eind van de stage vindt beoordeling plaats door de superviserend longarts, samen met de opleider. Hierbij worden ook de KPB’s in de beoordeling betrokken. De supervisie vindt, naast de diverse besprekingen, dagelijks plaats.
 • De AIOS is werkzaam op de polikliniek/kliniek. Hij/zij verricht zelfstandig onderzoeken. De AIOS is de eerst aangewezene voor het beantwoorden van voor vragen ten aanzien van eigen patiënten op het SSCR. 

Sollicitatie en contact

Opleidingsgroep St. Franciscus Gasthuis - Rotterdam

 • dr. G.J. Braunstahl (plaatsvervangend opleider)
 • drs. W.E.J.J. Hanselaar
 • mevr. drs. L.M.A. Oswald
 • dr. A. Rudolphus
 • drs. K.Y. Tan
 • dr. J.C.C.M. in ’t Veen (opleider)

Sollicitatie via email bij de opleider: h.intveen@sfvg.nl

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/