Keuzestage Infectieziekten

Aanvang: 
31-08-2015

Wat gaat de aios leren?

Stage Medische Microbiologie

 • Plaats:             Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Duur:              3-4 maanden
 • Begeleiders:    dr. de Man, dr. Koeleman (beide medisch microbioloog), drs. Y. Tan/ drs. L. Oswald (longartsen)

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • De AIOS heeft voldoende competentie in de indicatie stelling en keuze voor antibiotische therapie.
 • De AIOS kan een behandeladvies geven op basis van kweekuitslagen en kliniek.
 • De AIOS heeft kennis van infectiepreventie.
 • De AIOS heeft inzicht in de werkzaamheden binnen een microbiologisch laboratorium

Specifieke leerdoelen

 • De AIOS start de stage op het laboratorium met kennisnemen van de diverse onderdelen zoals inzetten bacteriologische kweken, TBC, serologie, PCR.
 • De AIOS zal consulten van de medische microbiologie uitvoeren, aanvankelijk onder supervisie en later zelfstandig met controle achteraf. De AIOS leert de testresultaten te interpreteren en te vertalen naar een advies.
 • De AIOS ontwikkelt kennis van microbiologie met als focus long- en luchtweginfecties

Leermiddelen 

 • Afdeling medische microbiologie met de daarbij horende onderzoeken en faciliteiten.
 • Beoordelen kweekuitslagen en consulten.
 • Kennis hebben van de kwaliteitseisen voor een  microbiologisch laboratorium.
 • Actief deelnemen aan diverse ad-hoc besprekingen (uitbraak of preventie gerelateerd).

Toetsen

 • OSATS
 • KPB’s

Begeleiding en beoordeling

Aan het begin van de stage worden met de superviserend microbioloog de leerdoelen van de stage doorgesproken. Halverwege en aan het eind van de stage vindt beoordeling plaats door de betrokken microbiologen in overleg met de stagehoudende longarts. Hierbij worden ook de KPB’s in de beoordeling betrokken. De supervisie vindt, naast de diverse besprekingen, dagelijks plaats. In principe zal voor de stage anderhalve dag per week uitgetrokken worden, waarbij de nadruk ligt op de tijden tussen 10 en 15 uur. 

Sollicitatie en contact

Opleidingsgroep St. Franciscus Gasthuis - Rotterdam

 • dr. G.J. Braunstahl (plaatsvervangend opleider)
 • drs. W.E.J.J. Hanselaar
 • mevr. drs. L.M.A. Oswald
 • dr. A. Rudolphus
 • drs. K.Y. Tan
 • dr. J.C.C.M. in ’t Veen (opleider)

Sollicitatie via email bij de opleider: h.intveen@sfvg.nl

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/