Keuzestage Spoedechografie op de SEH door SEH-artsen (io)

Aanvang: 
01-02-2013
Duur: 
4 weken
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios-seg zal basale en specifieke kennis opdoen van de diverse toepassingen van spoedechografie bij patienten op de SEH. De mate waarin specifieke leerdoelen zullen worden behaald is mede afhankelijk van de duur van de stage.

Basale leerdoelen:

 • Kennis van de fysiologie ten behoeve van echografie.

 • Kennis van de bediening en functionaliteiten van het echo apparaat.

 • Kennis van kernwoorden als: hyperechogeen, hypoechogeen, anechogeen.

 • Indicatiestelling en adequate toepassing van de vier meest gebruikte probes: curved linear, phased array, endocavitair en linear probe.

Specifieke leerdoelen:

 • (e)FAST: pneumo-/hemothorax, vrij vocht intra abdominaal, pericardvocht

 • Pulmonaal: pleurale effusie, B lijnen

 • Cor: pericardvocht, globale LV functie/contractiliteit, rechts overbelasting

 • Diameter aorta abdominalis

 • Vullingstoestand vena cava inferior

 • Diep veneuze trombose (DVT)

 • Corpus alienum (huid en oculair)

 • Hydronefrose

 • Cholelithiasis en evt. stuwing in de galwegen

Verrichtingen:

 • Abces: volume, lokalisatie en drainage
 • Fracturen en dislocaties: identificatie, anesthesie en reductie

 • Regionale anesthesie:

  • Pols blok

  • Enkel blok

  • Femoraal blok

 • (Centraal) Veneuze toegang

Hoe ga ik leren?

De aios-seg zal meedraaien in het assistenten rooster met op de werkvloer focus op spoedechografie. De aios-seg zal zelf eigen patienten zien en zo veel mogelijk spoedechografie toepassen. Het is ook mogelijk echo's te maken bij andere interessante patienten die worden gezien door collega artsen (bv arts assistent interne/chirurgie), na overleg met deze arts. Het streven is om tenminste 5 echo's per dienst te maken onder supervisie van de SEH-arts. De echobeelden worden opgeslagen en de aios-seg houdt hier zelf een logboek van bij. Er zijn specifieke werkafspraken voor deze keuze stage. Alle SEH-artsen zijn geschoold in spoedechografie. 3 SEH-artsen uit de vakgroep zijn instructeur bij de DEUS cursus.

Daarnaast zal de aios-seg gestimuleerd worden om de volgende OSATs te behalen: Spoedechografie algemeen, nieren, spoedechocardiografie, aorta, EFAST, FICB en perifere zenuwblokkade. Deze staan beschreven op de site van de NVSHA.

Overige opleidingsactiviteiten: deelname radiologie bespreking, overdracht/onderwijsmomenten SEH, 24/7 supervisie door SEH-artsen, de mogelijkheid andere SEH leerdoelen/kpb's/OSATs (zoals bv PSA) te behalen.

Competenties: medisch handelen, professionaliteit en organisatie.

Voorbereiding: NVSHA-DEUS onderwijsmodule spoedechografie

Naslagwerk: Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound – Noble and Nelson.

Show-and-tell

Intussen hebben we 21 stagiaires spoedechografie gehad (tot eind 2016) en zijn we de eerste kliniek die dergelijke keuze stage aanbiedt.

Hieronder 2-tal referenties van eerdere echo stagiaires:

Stage Spoedechografie aug 2014 in Franciscus Gasthuis – Rotterdam    (Fabienne Roossien, SEH-artsKNMG, destijds SEH-aios RKZ Beverwijk)

Gedurende een maand kon ik als keuzestage de spoedechografie stage volgen in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dit heb ik als een zeer leerzame afsluiter van mijn opleiding ervaren! In een maand tijd heb ik onder begeleiding van echo-bedreven SEH-artsen minstens 60 echo’s gemaakt, van thorax en abdomen tot oog en fracturen. De uitdaging was om de echo bij de patiënt te zoeken en daardoor zoveel mogelijk echo’s te kunnen maken. Door zoveel echo’s onder begeleiding van SEH-artsen te hebben kunnen maken op de SEH, ben ik veel zekerder van mijn echo-skills en kan ik mijn enthousiasme en skills nu ook overbrengen op onze eigen SEH-AIOS!

Stage Spoedechografie juni 2015 in Franciscus Gasthuis (Annika Volder, SEH-arts KNMG, destijds SEH-aios VU Amsterdam)

Mijn echo stage in het Franciscus Gasthuis was heel erg leerzaam! Er werd van tevoren een stageplan opgesteld en met het roosteren ook rekening gehouden met wie je in de dienst stond. Er is veel mogelijkheid om patienten met de echo te onderzoeken onder begeleiding van de SEH-artsen, welke naar mijn mening allemaal veel ervaring en enthousiasme voor het echoen hebben. Hierdoor wordt je erg geinsipreerd en gemotiveerd om er zelf veel mee te doen en beter in te worden!

Sollicitatie en contact

Interesse? Neem dan contact op met A.V. Rosendaal, SEH-arts, lid sectie spoedechografie NVSHA en DEUS instructeur: a.rosendaal@franciscus.nl

Maar let op, de aanvraag voor een keuzestage spoedechografie is populair, dus wees optijd!

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/