Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                    : Jaar 5-6
Duur                                      : 24 maanden
Werkplek                              : Franciscus Gasthuis
Stagebegeleider                 : Dr. J.P. van Brussel

Om aan de eindtermen te kunnen voldoen wordt de differentiatie op de locatie Gasthuis gevolgd. Een stage thoracale aortachirurgie wordt in het Erasmus MC geboden. Hiertoe zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De differentiatie vaatchirurgie wordt aangeboden conform de eisen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (http://www.heelkunde.nl/werk_en_opleiding/opleiding/erkenning-differentiaties) met als einddoel het succesvol afleggen van het europees (UEMS) examen. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.
Tijdens de differentiatie wordt gestimuleerd om minimaal 1 wetenschappelijke presentatie te verzorgen en 1 wetenschappelijk artikel in te zenden voor publicatie, conform de richtlijnen van de Commissie Opleiding Vaatchirurgie (COV). De vaatchirurgie wordt in het Franciscus in de volle breedte uitgeoefend, met naast de conventionele chirurgie een nadruk op endovasculaire behandelingstechnieken. In het Franciscus is een groot dialysecentrum dat een regionale functie vervuld. Shunt/toegangschirurgie komt dan ook in ruime mate aan bod. Er vindt momenteel een verder gaande centralisatie van de vaatchirurgie plaats naar locatie Gasthuis, met als streven een vaatcentrum, waarbij alle klinische vaatpatienten op locatie Gasthuis worden behandeld. Carotischirurgie (60/jaar) en electieve en acute aortachirurgie (70/jaar) zijn reeds gecentraliseerd.
De aios vaatchirurgie participeert in het operatieprogramma en het percutane endovasculaire programma, in goede samenwerking met de interventie-radiologen, waarbij het ruim mogelijk is om de vereiste ingrepen (zwaarteklasse en aantallen) te behalen. Tevens zijn er goede contacten in de regio, waarbij onder andere een stage in het thoraxcentrum geboden wordt, om deel te nemen aan (hybride) thoraco-abdominale aortachirurgie.
Daarnaast zijn er stages op de angiokamer met als doel de aantallen te behalen, zoals omschreven voor het afleggen van het UEMS examen, en het vaatlaboratorium. (Percutane) veneuze behandelingen worden in ruime mate uitgevoerd.
De aios doet zelfstandig vaatpolikliniek onder directe supervisie van een vaatchirurg. Ook is er een vaatchirurgische verpleegkundig specialist werkzaam. De aios heeft een superviserende rol op de vaatafdeling in de kliniek en bij multidisciplinaire overleggen (onder andere vaatbespreking). Voor acute vaatproblemen is er  een 24/7 vaatachterwacht dienst door gecertificeerde vaatchirurgen uit meerdere klinieken. Tevens heeft de interventie-radiologie een 24/7 dienstsysteem. Aan de aios wordt de mogelijkheid geboden te participeren aan acute vaatoperaties in de dienst.

Nr.

Thema's SCHERP

Niveau

 

Key procedures - Hoofdgroep

Niveau

13

Diepe veneuze trombose

E

 

Extremiteit operatief / vrijleggen lies

D/E

26

Cerebrovasculaire pathologie

D

 

Toegangsweg veneuze toegang - overig

D/E

27

Vasculaire toegangsweg

D/E

 

Veneus varices - invasief primair

D/E

28

Chronische veneuze insufficiëntie

E

 

Amputatie boven- of onderbeen

E

29

Ischemisch been

D/E

 

Amputatie overig

E

30

Ischemische arm

D/E

 

Aortachirurgie

D

31

Aneurysmatisch vaatlijden

D/E

 

Carotischirurgie

D

21

Vasculaire varia

D

 

Endovasculaire chirurgie/interventies

D

Aantallen conform UEMS eisen

 

 

 

 

 

 


 


Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten GE bespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVVV
1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres  vaatchirurgie en/of endovasculaire chirurgie
1 x per jaar CAT over onderwerp uit differentiatie
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek (diabetische voeten poli / vaatpoli)
Angiokamer
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire vaatbespreking
Lokaal cursorisch onderwijs
Regionale bijeenkomsten de vaatchirurgie betreffend (Vascular Rounds Zuid-West Nederland)
Operatieve verrichtingen
Consulten
Statusvoering

 

 

Sollicitatie en contact

Dr. J.P. van Brussel (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
j.brussel@franciscus.nl
t.klem@franciscus.nl
010 - 461 62 89

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/