Differentiatiestage Oncologie Mammachirurgie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                    : Jaar 5-6
Duur                                      : 12 maanden
Werkplek                             : Franciscus Gasthuis
Stagebegeleider                 : Dr. W.W. Vrijland

De differentiatie mammachirurgie is een onderdeel van de oncologische chirurgie. Wekelijks zijn in het Franciscus 35-40 mammapoliplekken en de aios ziet een deel van deze patiënten. Er is wekelijks een regionaal MDO in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum waaraan ‘dedicated’ specialisten op het gebied van mammapathologie deelnemen en de aios speelt hierin een coördinerende rol. Het lokale (diagnostische) MDO wordt voorgezeten door de differentiant. Jaarlijks worden tussen de 300 en 350 patiënten met mammacarcinoom behandeld in onze organisatie.
Naast de wekelijkse dagdelen polikliniek op de polikliniek chirurgie bestaat voor de aios de mogelijkheid om stages bij aanpalende specialismen te doen zoals bijvoorbeeld oncologie, radiotherapie, klinische genetica, radiologie, pathologie en plastische chirurgie.  Er is een duidelijk stappenplan in het opbouwen van de operatieve ervaring waarbij het doel is dat de differentiant uitgebreide ervaring heeft in het zelfstandig uitvoeren van alle mammachirurgie en de okselklierdissectie en samen met de plastisch chirurg een ablatio met directe reconstructie uit kan voeren. Reconstructies met lichaamseigen materiaal worden aangeboden in ons ziekenhuis. Tenminste één dag in de week wordt aan opereren besteed.
Verder is het bijwonen van een mammacongres of –cursus een vast onderdeel van de differentiatie en wordt een actieve houding verwacht in het geven van onderwijs, het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en het voortdurend verbeteren van de processen rondom de patiënt met mammapathologie.

Nr.

Thema's SCHERP

Niveau

24

Mammatumor

E

5

Vastleggen en overdragen

E

6

Opleiding

E

8

Wondbehandeling

E

9

Chirurgische infecties

E

Key procedures - Hoofdgroep

Subgroep

Niveau

Mammachirurgie

Benigne mammachirurgie
Mammasparende operatie bij mammacarcinoom

E
E

Okselklierdissectie

D

Ablatio

E

Mammareconstructie

D

Uiteraard dient een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau

Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten mammabespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 mamma/weke delen/huid (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVCO
1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x tijdens differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres mammachirurgie of specifieke mammacursus
1 x tijdens differentiatie volgen oncoplastische cursus
1 x per jaar CAT over een mammachirurgisch onderwerp
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding
Verplichte stage radiotherapie
Verplichte stage interne oncologie & klinische genetica
Verplichte stage pathologie
Verplichte stage radiologie & nucleaire geneeskunde
Verplichte stage plastische chirurgie mamma

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek (mammapoli)
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire mammabespreking
Lokaal cursorisch onderwijs
Regionale bijeenkomsten de mammachirurgie betreffend
Operatieve verrichtingen
Consulten
SCORE onderwijs
Oncoplastische cursus
Dutch Breast Cancer Surgeons congres
NVCO Scholingscursus Mammacarcinoom
Chirurgendagen / Najaarsvergadering
SSO of ESSO
Statusvoering

 

Sollicitatie en contact

Dr. W.W. Vrijland (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
w.vrijland@franciscus.nl
t.klem@franciscus.nl
Tel. 010 - 461 62 89

 

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/