Differentiatiestage Longchirurgie Als stageonderdeel van de differentiatie Oncologie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                     : Jaar 5-6
Duur                                      : 12 maanden
Werkplek                              : Locatie Gasthuis
Stagebegeleider                  : R.Th.J. Kortekaas

De differentiatie longchirurgie maakt onderdeel uit de differentiatie oncologische chirurgie. De differentiant volgt tevens de modules colorectaal en/of mamma en tenminste één van de modules weke delen/huid, Upper GI, hoofd/hals.
Om aan de eindtermen te kunnen voldoen kan de differentiatie volledig  in het Franciscus worden gevolgd. Verplicht onderdeel van de stage is het volgen van een stage bij de afdeling longziekten van het Franciscus. Facultatief: bezoek aan een centrum voor cardiothoracale chirurgie.

Nr.

Thema's SCHERP

Niveau

38

Benigne Longpathologie

D

39

Maligne Longpathologie

D

40

Zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum

C

Key procedures - Hoofdgroep

Subgroep

Niveau

Longen

Thoraxwand

C

Longen

Mediastinum

D

Longen

Wigexcisie

D

Longen

Lobectomie

D

Longen

Pneumonectomie

C

Uiteraard dient een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau

Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten longbespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x in differntiatie bijwonen wetenschappelijke vergadering NVVL
1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres, chirurgische oncologie of specialistische oncologie cursus
1 x per jaar CAT over onderwerp uit differentiatie
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek (poli long)
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire Longoncologie-bespreking
Lokaal cursorisch onderwijs
Congres en Cursus van European Society of Thoracic Surgeons
Regionale bijeenkomsten de longchirurgie betreffend; Jaarvergadering van de NVvL
Operatieve verrichtingen
Consulten
Statusvoering

Sollicitatie en contact

R.Th.J. Kortekaas (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
r.kortekaas@franciscus.nl
t.klem@franciscus.nl
Tel. 010 - 461 62 89

 

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/