Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Bariatrische en metabole chirurgie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                     : Jaar 1-6, voorkeur 5-6
Duur                                      : 3 tot 6 maanden
Werkplek                              : Gasthuis
Stagebegeleider                  : J.A. Apers

Waar voorheen werd gedacht dat bariatrische chirurgie exclusief door gespecialiseerde bariatrisch chirurgen moest worden uitgevoerd is door centralisatie en fors toegenomen volumes per ziekenhuis in toenemende mate een rol weggelegd voor de aios. In een klimaat waar veel ervaring is en hoge volumes worden gehaald kan de aios profiteren van de expertise van het gehele bariatrische team en zodoende veel leren op het gebied van laparoscopische skills, morbide obesitas en geassocieerde aandoeningen, laparoscopische operatie bij de zwaarlijvige patiënt, maar ook op het gebied van multidisciplinair teamwork.
Zo kan per fase in de opleiding de stage bariatrische chirurgie worden afgestemd op de capaciteiten en behoeften/opleidingsdoelen van de aios. Echter de meeste operatieve winsten worden geboekt bij de ervaren aios met advanced laparoscopische skills; zeker voor de aios die interesse heeft om verder te gaan met bariatrische chirurgie is er het streven om deze stapsgewijs te leren alle bariatrische operaties te beheersen. De differentiatie kan in het Franciscus Gasthuis gevolgd worden.

Thema's SCHERP

Niveau

Morbide obesitas

D

Complicaties na bariatrische chirurgie

C

Revisie chirurgie

B/C

Key procedures - Hoofdgroep

Subgroep

Niveau

Upper GI

Gastric Bypass
Gastric Sleeve
Mini Gastric Bypass

D
C/D
D

ABDOMEN

Laparoscopisch sluiten meso gaten
Laparoscopische cholecystectomie na Gastric Bypass
Laparoscopische Gastrostomie

D
D/E
C/D

Uiteraard dient een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau

Leerdoelen
Per fase in de opleiding zijn de leerdoelen aangepast:
Jaar 1 en 2 Basic laparoscopic skills, de morbide obese patiënt op zaal/co-morbiditeit, operatieve aspecten bij de morbide obese patiënt
Jaar 3 en 4 Advanced laparoscopic skills, (‘los op lap chol’) bij voorkeur een cursus laparoscopisch hechten gevolgd), laparoscopisch hechten/enterostomie, gebruik energy device, meso gaten/EM
Jaar 5 en 6 Experienced laparoscopic skills, pouch/stapling/laparoscopische gastro-enterostomie/complicaties/begeleiding jonge aios op zaal

Gastric Bypass (in stappen)

Fase opl.

Gastric Sleeve (in stappen)

Fase opl.

 1. Inleiding/positioneren

1-2

 1. Inleiding/positioneren

1-2

 1. Pneumoperitoneum/laparoscopie

3-4

 1. Pneumoperitoneum/laparoscopie

3-4

 1. Pouch

5-6

 1. Dissectie curvatuur

3-4

 1. GE stomie

5-6

 1. Dorsale benaderin

5-6

 1. Hechten

5-6

 1. Stapling langs bougie

5-6

 1. Lissen afmeten

3-4

 1. Verwijderen preparaat

3-4

 1. EE stomie

5-6

 1. Sluiten defect buikwand

3-4

 1. Hechten

3-4

 1. Sluiten

1-2

 1. Verbindingslis/mesogaten

3-4

 

 

 1. Sluiten

1-2

 

 

Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten bariatriebespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 trauma (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering DSMBS
1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x tijdens differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congre (IFSO / ASMBS) s GE chirurgie of specifieke GI cursus
1 x per jaar CAT over onderwerp uit differentiatie
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek, operatieve verrichtingen
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire GE bespreking
Multidisciplinaire bariatriebespreking
Lokaal cursorisch onderwijs
Regionale bijeenkomsten de gastro-intestinale chirurgie betreffend
Consulten, statusvoering

Sollicitatie en contact

J.A. Apers (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
j.apers@franciscus.nl
t.klem@franciscus.nl
010 - 461 62 89

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/