Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Gastro-intestinale Chirurgie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                     : Jaar 5-6
Duur                                      : 24 maanden
Werkplek                             : Beide locaties
Stagebegeleider                  : F.H. Beverdam, J.A. Apers

De differentiatie gastro-intestinale chirurgie bestaat uit verschillende modules, namelijk colorectaal, benigne HPB, bariatrie en proctologie. De differentiant volgt de modules colorectaal en/of bariatrie en tenminste één van de modules, Upper GI, proctologie. Om aan de eindtermen te kunnen voldoen kan de differentiatie volledig  in het Franciscus Gasthuis & Vlietland worden gevolgd.

Nr.

Thema's SCHERP

Niveau

15

Zwelling in de buik

E

19

Passageklachten bovenste tractus

E

20

Passageklachten onderste tractus

D

16

Galsteenlijden en icterus

E

17

Chronische pijnklachten

E

18

Perianale klachten

D

21

Bloedverlies

E

21

Acute buik

E

 

Key procedures - Hoofdgroep

Subgroep

Niveau

 

Abdomen algemeen
(GI)

Buikwandreconstructie (components seperation techniek)
Endoscopische liesbreuk
Complexe galblaas (cholecystitis)

D
D
D

 

Colorectaal
(GI of ONCO)

Dunne darmresectie
Aanleggen/opheffen stoma
Laparoscopische (segmentele) colectomie
Laparoscopische rectumresectie

D
D
D
C

 

Upper GI (GI)

Nissen fundoplicatie
Maag- en oesofaguschirurgie wordt niet verricht in het Franciscus

C

 

HPB

Pancreas- en leverchirurgie wordt niet verricht in het Franciscus

 

 

Bekkenbodem / Proctologie
(GI)

Proctologie (complex)
Complexe perianale fistelchirurgie
Laparoscopische rectovaginopexie

D
C
D

 

Bariatrie
(GI)

Gastric bypass
Sleeve resection
Maagbandje

C
C
D

 

Flexibele Scopieën
(GI)

Colonoscopie
De colonoscopieën worden verricht door de MDL-artsen.

 

Uiteraard dient een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau

Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten GE bespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVGIC
1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres  chirurgische oncologie of spec. oncologie cursus
1 x per jaar CAT over onderwerp uit differentiatie
1 laparoscopische cursus colonchirurgie
1 laparoscopische cursus rectumchirurgie
Finalistentraject
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding

Verplichte stages

Keuze stages

Radiotherapie                                
Interne oncologie                              
Pathologie
Radiologie
Stomazorg
MDL

Klinisch geneticus
Nucleaire geneeskunde
GI functieonderzoeken indien bekkenbodem/proctologie

 

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek (proctologie poli, CRL)
Endoscopiekamer
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire GE bespreking
Lokaal cursorisch onderwijs
Regionale bijeenkomsten de oncologische chirurgie betreffend
Operatieve verrichtingen
Consulten
Statusvoering

 

 

Sollicitatie en contact

Mw. F.H. Beverdam (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
f.beverdam@franciscus.nl
t.klem@franciscus.nl
Tel. 010 - 461 62 89

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/