Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Als stageonderdeel van de differentiatie Oncologie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                     : Jaar 5-6
Duur                                      : 12 maanden
Werkplek                              : Franciscus Gasthuis en Vlietland
Stagebegeleider                  : F.H. Beverdam

De differentiatie gastro-intestinale chirurgie kan onderdeel zijn in de differentiatie oncologische chirurgie. De differentiant volgt tevens de modules mamma en/of longchirurgie en tenminste één van de modules weke delen/huid, Upper GI, hoofd/hals. Om aan de eindtermen te kunnen voldoen kan de differentiatie volledig  in het Franciscus Gasthuis & Vlietland worden gevolgd. Verplicht onderdeel van de stage is het volgen van een stage bij de afdelingen radiotherapie, MDL, stomazorg. Facultatief: medische oncologie, radiologie.

Nr.

Thema's SCHERP

Niveau

15

Zwelling in de buik

E

19

Passageklachten bovenste tractus

E

20

Passageklachten onderste tractus

D

16

Galsteenlijden en icterus

E

17

Chronische pijnklachten

E

18

Perianale klachten

D

21

Bloedverlies

E

21

Acute buik

E

Key procedures - Hoofdgroep

Subgroep

Niveau

Abdomen algemeen
(GI)

Buikwandreconstructie (components seperation techniek)
Endoscopische liesbreuk
Complexe galblaas (cholecystitis)

D
D
D

Colorectaal
(GI of onco)

Dunne darmresectie
Aanleggen/opheffen stoma
Laparoscopische (segmentele) colectomie
Laparoscopische rectumresectie

D
D
D
C

Upper GI
(GI)

Nissen fundoplicatie
Maag- en oesofaguschirurgie wordt niet gedaan in het Franciscus

C

HPB

Pancreas- en leverchirurgie wordt niet gedaan in het Franciscus

 

Bekkenbodem/ Proctologie (GI)

Proctologie (complex)
Complexe perianale fistelchirurgie
Laparoscopische rectovaginopexie

D
C
D

Bariatrie (GI)

Gastric bypass
Sleeve resection
Maagbandje

C
C
D

Flexibele Scopieën (GI)

Colonoscopie
De colonoscopieën worden verricht door de MDL-artsen

 

 

Okselklierdissectie

D

Ablatio

E

Mammareconstructie

D

Uiteraard dient een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau

Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten GE bespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVCO
1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres  chirurgische oncologie of specialistische oncologie cursus
1 x per jaar CAT over onderwerp uit differentiatie
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding

Verplichte stages

Keuze stages

Radiotherapie                                    
Interne oncologie                              
Pathologie
Radiologie

Stomazorg (verplicht voor GI)
MDL (verplicht voor GI)
Klinisch geneticus
Nucleaire geneeskunde
GI functieonderzoeken indien bekkenbodem/proctologie

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek (proctologie poli, CRL)
Endoscopiekamer
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire GE bespreking
Multidisciplinaire mammabespreking
Lokaal cursorisch onderwijs
Regionale bijeenkomsten de oncologische chirurgie betreffend
Operatieve verrichtingen
Consulten
Statusvoering

 

Sollicitatie en contact

Mw. F.H. Beverdam (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
f.beverdam@franciscus.nl
t.klem@franciscus.nl
Tel. 010 - 461 62 89

 

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/